Saavuttaaksesi tavoitteesi, sinun tulee:

 • Selvittää ja tutkia arvojasi
 • Valita enintään kolme tavoitetta neljältä elämänalueelta
 • Asettaa tavoitteet SMART-kriteerin avulla
 • Seurata tavoitteita
 • Palkita itseäsi
 • Luoda periaatteita tavoitteiden yläpuolelle

 

Arvopohjasi selvittäminen

Tavoitteiden asettamisessa kannattaa lähteä liikkeelle arvoista. Mitkä ovat ne arvot, joista tavoitteesi kumpuavat?

Tarkastele seuraavaa taulukkoa erilaisista arvoista.

Hauskuus Rakkaus Vapaus
Henkisyys Rohkeus Varallisuus
Kasvu Mukavuus Yhteisöllisyys
Kauneus Menestyminen Turvallisuus
Luovuus Seikkailunhalu

 

Ota viereesi paperia ja kynä. Silmäile arvoja esimerkiksi minuutin verran. Tämän jälkeen ota kynä kirjoitusvalmiuteen ja ala yksitellen lukea läpi arvoja. Jos arvo tuntuu sinusta mieluisalta, kirjaa se ylös paperille.

Edessäsi on nyt hieman karsittu listaus sinulle mieluisista arvoista. Käy lista nopeasti läpi ja merkitse listasta viiden mieluisimman arvon viereen ruksi. Tämän jälkeen numeroi ruksatuista arvoista kolme mieluisinta, tärkeysjärjestyksessä yhdestä kolmeen (1 = tärkein).

Noin! Edessäsi on nyt intuitiosi avulla kerätyt kolme tärkeintä arvoa, joiden pohjalta voit alkaa suunnittelemaan tavoitteitasi.

 

Tavoitteita neljältä elämänalueelta

Seuraavaksi jaetaan tavoitteet neljän elämänalueen mukaan.

Jakotapoja on useita, mutta yksi helppo tapa jakaa elämäsi eri alueisiin on jako Uran, Terveyden, Rakkauden ja Onnellisuuden kesken.

Tavoitteiden tulisi 1) kummuta arvoistasi ja 2) liittyä johonkin näistä neljästä elämänalueesta. Tavoitteet kannattaa asettaa niin, että millään elämäalueella ei ole samanaikaisesti kahta eri tavoitetta. Lisäksi, valitse itsellesi kerralla enintään kolme tavoitetta! Pakka alkaa helposti ja nopeasti levitä käsiin, jos asetat itsellesi yli kolme tavoitetta kerralla. On vaikea panostaa tarvittava määrä aikaa ja energiaa jokaiseen tavoitteeseen, jos tavoiteltavia asioita on samanaikaisesti esimerkiksi viisi kappaletta.

Aluksi voi olla helpompaa lähteä liikkeelle yhdestä tai kahdesta tavoitteesta. Tällöin voit kanavoida suuremman osan energiastasi yksittäiseen tavoitteeseen ja tavoitteen saavuttamisen todennäköisyys kasvaa. Kun sitten saavutat tavoitteesi, antaa se sinulle lisäpuhtia ja motivaatioita seuraavien tavoitteiden asettamiselle ja niiden havittelulle. Loputon hyvän olon ja merkittävyyden tunteen kierre!

 

Sääntöjä tavoitteiden asettamiselle

Tavoitteita asettaessasi hyödynnä SMART-kriteeriä. Kriteerin mukaan jokaisen tavoitteen tulisi olla

 • Specific - tavoite tähtää tarkasti määrätyn ja rajatun asian parantamiseen, kohentamiseen tai edistämiseen. Tavoite tulee olla muotoiltu positiivisena lauseena, kuten "minä olen/saan/teen…" - ei negatiivisena, kuten "minä en ole/saa/tee".
 • Measurable - tavoitteen edistyksen tulisi olla mitattavissa; on pystyttävä yksiselitteisesti osoittamaan, onko tavoite saavutettu vai ei.
 • Attainable - tavoitteen tulee olla saavutettavissa ja pohjautua järkeviin arvioihin nykyisistä kyvyistäsi sekä mahdollisuuksistasi.
 • Relevant - tavoitteen tulee olla sinulle merkityksellinen ja sen saavuttamisesta pitää saada kunnon 'kiksit'.
 • Timely - tavoitteisiin tulee aina liittyä myös ns. "deadline" eli ajanjakso, jonka aikana tavoite tulee saavuttaa.

Tavoitteiden seuraaminen ja motivaation ylläpito

Kun tavoitteet on valittu SMARTin mukaisesti eri elämänalueilta, on tärkeätä myös ylläpitää omaa motivaatiota tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä tapahtuu välitavoitteiden ja aktiviteettien avulla.

Välitavoitteet

Jokainen tavoite tulee purkaa pienempiin osiin, usein siis lyhemmän ajanjakson kuluessa tavoiteltaviin välitavoitteisiin. Jos tavoitteena on mitattavissa olevan määreen saavuttaminen, esimerkiksi 100kg penkkitulos, on luonnollista asettaa välitavoitteiksi lineaarisesti kasvavia penkkituloksia. Jos nykykunto mahdollistaa 80kg penkkinoston ja aikaa tavoitteen saavuttamiseen olisi puoli vuotta, välitavoitteina olisi joka kuukausi nostaa tulosta 3,4kg.

Tietenkin penkkitulos on hyvin yksinkertainen esimerkki tavoitteiden valtameressä. Joitain tavoitteita ei ensinnäkään voi pilkkoa selviin määreisiin, jolloin välitavoitteet voivat poiketa toisistaan paljonkin. Toiseksi, tavoitteita ei aina voi asettaa lineaarisen kehityksen mukaisesti. Penkkitulosta nostettaessa voisi esimerkiksi olla paikallaa pohtia, josko 3,4kg korotus kuukausitasolla on enää viimeisien kuukausien aikana mahdollista. Voisi olla järkevämpää asettaa suurempia korotuksia tavoitejakson alkupäähän ja pienenentää korotuksen määrää viimeisinä kuukausina. Vaikkapa 5kg ensimmäisten kahden kuukauden ajan ja loput kuukausista ähkittäisiin sitten 2,5kg korotuksia tulokseen.

Tutki siis asettamiasi tavoitteita ja pilko niistä jokainen välitavoitteisiin. Myös välitavoitteita asetettaessa tulee huomioida SMART-kriteeri.

 

Aktiviteetit

Aktiviteetit sekoittuvat useilla tavoitteiden kanssa. Tavoitteiden avulla henkilö pyrkii saavuttamaan 'tavoitetilan'. Tämä voisi olla esimerkiksi 10% parannus Cooper-tulokseen. Aktiviteetit taas ovat tavoitteita tukevia rakennuspalikoita, joiden kautta muodostetaan rutiini tavoitteen saavuttamiseksi. Cooper-tuloksen kasvattamista tukevana aktiviteettina henkilö voisi juosta kolme kertaa viikossa tunnin lenkin. HUOM! Älä siis aseta "tavoitteeksi" viikoittaista lenkkeilyä - tämä on tavoitetta tukeva aktiviteetti, ei tavoite sinänsä.

Kehittele jokaiselle tavoitteellesi aktiviteetteja, joiden suorittamiseen sitoudut.

Tavoitteiden asettamisella henkilö määrittää 'tavoitetilan', jonka hän pyrkii saavuttamaan välitavoitteiden ja niitä tukevien rutiininomaisten aktiviteettien kautta.

- Arttu Hujanen

 

Palkitseminen

Tavoitteet, niiden välitavoitteet ja niitä tukevat aktiviteetit on nyt asetettu. Mikä auttaa sinua jaksamaan tavoitteesta toiseen?

Itsesi palkitseminen!

Pohdi, mistä sinä todella pidät. Onko sinulla jotain tiettyä asiaa, mikä saa sinut rentoutumaan tai joka tekee sinut välittömästi onnelliseksi? Kyseessä voi olla suklaalevyn syöminen telkkua töllöttäessä, kalliin merkkilaukun ostaminen tai patikointiretki läheisessä luonnonpuistossa.

Aseta tavoitteillesi isompi megapalkinto ja välitavoitteille maltillisempi, mutta kuitenkin sinua innostava palkinto. Tietysti sinun tulee huomioida ajanjakso, jonka aikana (väli)tavoitteita saavutat. Jos välitavoitteet on asetettu tavoitettavaksi kolmen päivän välein, ei varmaankaan kannata asettaa palkinnoksi viikon lomareissua Kanarialla. Kuuden kuukauden aherruksen jälkeen saavutetun tavoitteen palkinnoksi sellainen kyllä sopisi!

Toinen kriteeri palkintojen asettamiselle on se, että ne eivät vaikuta negatiivisesti asetettujen tavoitteiden edistymiseen. Älä aseta palkinnoksi hampurilaisateriaa McDonaldsissa, jos tavoitteenasi on päästä kesäkuntoon 2016.

 

Periaatteita tavoitteiden rinnalla

Vaikka tavoitteet ovatkin työkalu menestyksekkääseen elämään, kannattaa sinulle tärkeitä asioita suojella periaatteiden avulla. Periaatteet ovat sääntöjä, jotka menevät tärkeysjärjestyksessä aina tavoitteidesi edelle.

Ovatko ystävyyssuhteet sinulle tärkeitä? Aseta periaatteeksesi vastata hyväksyvästi aina, kun kaverisi pyytävät sinua viettämään aikaa kanssaan.

Onko fyysinen terveys korkealla prioriteettilistallasi? Aseta periaatteeksesi se, että päivittäinen urheilusuoritus menee aina työnteon edelle.

 

 

Onnea matkallasi kohti menestystä!

Jäikö kysyttävää? arttuhujanen.com