Aalto-yliopiston professori Risto Kosonen sanoo, että tutkimusten mukaan avotoimistojen suurin ongelma on akustinen yksityisyys. Sillä ei tarkoiteta ilmanvaihdon melua, vaan työkavereiden aiheuttamaa, häiritsevää melua.

– Monesti työtiloja suunniteltaessa ei tiedetä, millainen joukko sinne on tulossa tekemään töitä. Tekniikka on suunniteltu tiloja, eikä ihmisiä varten, vaikka tilan akustiikalla ja lämpötilalla on suora vaikutus työtehoon.

Kososen mukaan avotoimistojen lämpötilan ja ilmanvaihdon olosuhteet eivät koskaan miellytä kaikkia. Ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä, eikä säätöjen optimointi ole helppoa.

– Ilmanvaihdon osalta virheitä voi tapahtua suunnitteluvaiheessa, urakoinnissa, kohteen käyttöönotossa, automatiikan hallinnassa, huollossa tai ylläpidossa. Myös tilamuutokset ovat hankalia, sillä niiden jälkeen säädöt tulisi tehdä aina uudestaan. Sisäilmastovalituksia on vähiten, kun lämpötila on noin 23 astetta. Sitä viileämpi ilma koetaan vetoisaksi ja lämpimämpi tunkkaiseksi.

 

Ratkaisuna ryhmittely

Jos työntekijöille annettaisiin mahdollisuus vaikuttaa työtiloihinsa, olisivat ne Kososen mukaan aivan toisenlaisia kuin valmiiksi suunnitellut tilaratkaisut.

– Tilasuunnittelijat puhuvat usein työtiloista. Se on aivan eri asia kuin työpaikka, jossa on mukana ihminen.

Kososen mukaan valmiista tilasta voi tehdä työntekijöitä paremmin palvelevia ryhmittelemällä työpisteitä.

– Ryhmittelyn perusteena voi olla esimerkiksi työtehtävien samankaltaisuus tai tilan tarve. Hiljaista työtä tekevät voisivat olla eri puolella tilaa kuin paljon puhuvat ja niin edelleen. Ratkaisuja on vaikka kuinka paljon, jos niitä vain haluaa toteuttaa. Yleensä kun ihmisille annetaan mahdollisuus vaikuttaa työskentelytilaansa, tyytyväisyys kasvaa, Kosonen päättää.