EHYT:llä ja Helsingin Diakonissalaitoksella on maksuton puhelinpalvelu, jossa ympärivuorokauden asiantuntijat vastaavat päihdekysymyksiin. Numero on 0800 900 45

Ongelmaan puuttuminen on jokaisen työntekijän velvollisuus. Se voi pelastaa päihderiippuvuudelta.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry tavoittelee päihdehaittojen vähentämistä yhteiskunnassa. Se tarjoaa työpaikoille ennaltaehkäisevää päihdetyötä, koulutusta ja keskustelua päihderiskeistä. 

– Päihderiskin kartoitus on erinomainen ensi askel päihdekeskustelun avaamiseen työyhteisössä. Miten altis toimiala on päihteiden käytölle, ja missä kulkee sallivuuden rajat vaikkapa työpaikan virkistäytymistilaisuuksissa, aikuistyön päällikkö Antti Hytti EHYT:stä kertoo.

Työpäivinä juominen on vähentynyt, mutta vapaa-ajalla käytettävien päihteiden määrä on noussut. Seuraukset heijastuvat myös työajalle. Kannabiksen sekä alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö on kasvussa. Niiden aiheuttamat taloudelliset haitat sairauspoissaoloina, turvallisuusriskeinä työssä ja yhteisön työhyvinvoinnin laskuna voivat olla vakava ongelma.

Päihdeohjelman laatiminen työyhteisöön lisää avoimuutta ja keinoja puuttua ongelmaan. Parasta on, että työyhteisö löytää itse tavan käsitellä päihdekysymystä, Hytti korostaa. Yhtä oikeaa vastausta kun ei ole.

Miten toimin, kun epäilen kollegallani olevan päihdeongelma?  Hytin mukaan aina voi ilmaista huolensa kollegan päihteiden käytöstä, ja mistä huolenaihe johtuu. Se, mitä vapaa-ajalla tekee, ei ole merkityksetöntä työn kannalta. Alkavassa päihderiippuvuudessa varhainen puuttuminen on tärkeää. Huoli ei ole aiheetonta. Se on välittämistä.