Siivoamisesta vastaavalle työntekijälle kerrottiin asian tärkeys ja annettiin vapaat kädet toteuttaa työnsä. Pelkästään tällä toimenpiteellä ravintola saavutti tehokkuustavoitteensa lyhyessä ajassa.

Bisnesantropologi Maria Wan Hanuman Consultingista kertoo, että yrityksen menestyksen ydin piilee henkilökunnan sisäisen palvelun ja yhteistyön onnistumisessa. Yritys voi liiketoimintaansa perustuen valita, millaista palvelua asiakkaat saavat, mutta palvelun laadun on aina vastattava lupausta. Hyvää palvelua voi olla niin halpahallin itsepalvelu kuin hienon ravintolan huippupalvelukin. Kun jokainen työntekijä tietää, millaista palvelua asiakkaille halutaan tarjota, ja he ymmärtävät oman vastuunsa lupauksen täyttämisessä, syntyy tyytyväisiä asiakkaita ja omaleimainen brändi.

Yrityksen vahvuus on lopulta sen kulttuurin toimivuus. Jos henkilöstö on sisäistänyt sen, se näkyy asiakaskokemuksessa ja luo uskottavaa brändiä. Tällöin menestyskin on yleensä taattu.