Jos jokin kolmesta puuttuu, kyseessä ei ole projekti. Projektilla tulisi olla myös omistaja tai ohjausryhmä, jolla on valta muuttaa projektin tavoitteita. Tai jopa keskeyttää tai lopettaa projekti. Projektipäällikkö tarvitsee onnistuakseen osaavan omistajan.

 

Osaava omistaja löytää menestyvän projektipäällikön

Projektipäällikön vaatimukset riippuvat projektin tyypistä. Organisaation sisäisessä kehitysprojektissa henkilöt ovat tuttuja, eikä juridisia sopimuksia tarvita. Siksi vaatimukset ovat aivan erilaiset kuin kansainvälisessä toimitusprojektissa, jossa on mukana useita projektipäällikölle tuntemattomia sidosryhmiä eri maista tai kulttuureista ja jossa laaditaan kymmeniä juridisesti sitovia sopimuksia.

Projektin omistajan on tunnistettava projektin vaatimukset ja valittava projektipäällikkö, jolla on vaatimusten mukaiset kyvykkyydet. Jos organisaatiolla on menossa useita projekteja, ei aina ole mahdollista löytää täydellistä ratkaisua. Siksi on tärkeää varmistaa, että organisaation strategian kannalta tärkeimmissä projekteissa on selkeät mitattavat tavoitteet sekä ohjausryhmissä päätökseen kykenevät jäsenet ja kyvykkäät projektipäälliköt. Näin varmistetaan tärkeiden projektien onnistuminen ja organisaation strategian toteutuminen.

 

Sertifiointi todentaa kyvykkyyden

Erilaisiin projekteihin tarvitaan erilaisia kyvykkyyksiä. Kansainvälisen projektiyhdistysten kattojärjestön IPMAn (International Project Management Association) kehittämä ICB (Individual Competence Baseline) tarjoaa viitekehyksen projektipäälliköiden kyvykkyysvaatimuksiin. Projektiyhdistys on laatinut ICBn pohjalta kansallisen NCBn (National Competence Baseline) ”Projektin Johdon Pätevyys”. NCB jakaa kyvykkyydet kolmeen osaan: käytöspätevyydet, tekniset pätevyydet ja toteutusympäristöpätevyydet. Näiden luokkien alla esitellään kaikkiaan 46 pätevyyttä.

"Sertifiointi luo vankan pohjan itsensä kehittämiselle."

Kaikissa projektityypeissä ei tarvita kaikkia pätevyyksiä, tai ne eivät ole aina yhtä tärkeitä. Ei ole edes uskottavaa, että yksittäisellä projektipäälliköllä olisi kaikki pätevyydet. Organisaation on hyvä luokitella projektityypit ja määrittää, mitä kyvykkyyksiä vaaditaan erityyppisten projektien päälliköiltä.

Projektipäälliköiden henkilökohtaisten kyvykkyyksien arvoitiin Projektiyhdistys tarjoaa IPMAn neliportaista sertifiointia. Jokainen taso sisältää vähintään itsearvioinnin ja kaikki pätevyysalueet kattavan kokeen. Ylemmillä tasoilla mitataan myös kokemusta. Sertifiointi luo vankan pohjan itsensä kehittämiselle. Kun tietää omat vahvuutensa ja heikkoutensa, tietää mitä on kehitettävä.

 

Pelkkä tieto ei takaa onnistumista

Hyväksi projektipäälliköksi ei tulla pelkästään kursseja käymällä. Opitun soveltamista on kokeiltava myös käytännössä. Tekemisen kautta opitaan, mikä toimii ja mikä ei. Virheitä ei kannata toistaa. Organisaation kannattaa kerätä projektipäälliköiden kokemuksia ja jakaa niitä avoimesti sisäisissä työpajoissa tai foorumeissa. Myös Projektiyhdistys tarjoaa jäsenilleen tilaisuuksia, joissa verkotutaan ja jaetaan kokemuksia. Kokemuksia jakamalla voidaan varmistaa jatkuva oppiminen ja mennään yhdessä kohti maailmaa, jossa kaikki projektit onnistuvat.