Tietyssä tilanteessa esimerkiksi jokin vaikea kokemus elämän historiassa assosioituu mieleen ja aiheuttaa aistiharhoja. Lisäksi pakottaminen ja fyysiset seikat, kuten kipu, tulehdus, nälkä, jano tai muu epämukava tunne provosoituvat helposti häiriökäyttäytymiseksi.

– Jokaisessa ihmisessä on hyviä ja huonoja puolia. Hyvät puolet saadaan esiin henkilön yksilöllisyyttä kunnioittamalla ja kohtelemalla jokaista sopivalla tavalla, kertoo Dementiakoti Villa Tapiolan johtaja Tuula Laulaja.

Väkivaltaisuudella on aina jokin syy, johon voi vaikuttaa. Muistisairaankaan ei voi vain antaa jatkaa väkivaltaista käytöstään, vaan on etsi­ttävä tilanteeseen sopiva keino väkivallan poistamiseksi.

Laulaja kertoo työsuojelurahaston tuella suunnitellusta uhkatilanteiden ennakointi-ohjelmasta, jonka avulla on huomattu, kuinka muun muassa puhuminen on muuttanut väkivaltaa tai sen uhkaa sisältävät tilanteet rauhallisemmiksi. Henkilöstön on osattava tarkkailla ja ennakoida tilanteita niin, että kukaan ei pääse provosoitumaan. Varsinkin isoissa ryhmissä on tärkeää pysäyttää tilanteen eteneminen, sillä yksi voimakas käytöshäiriö levittää pahaa oloa muillekin.

– Asioista ja tilanteista puhumalla ja jakamalla toistensa kanssa hoitajat oppivat huomaamaan, kenelle asukkaalle mikäkin käyttäytyminen auttaa, hän sanoo.

– Olemme tehneet asukkaidemme elämästä ja heille tärkeistä asioista digitarinoita sen mukaan, mitä he ja heidän omaiset haluavat kertoa. Digitarinat auttavat henkilökuntaa puhumaan asukkaiden kanssa. Jos esimerkiksi joku on ollut kova kalastamaan, hänen kanssaan on mukava jutella kalajuttuja. Näin korostamme jokaisen asukkaan yksilöllisyyttä ja omaa elämää.

– Henkilöstöä koulutetaan muun muassa videon avulla. Siitä nähdään helposti, kuinka esimerkiksi ruokaliina asetellaan niin, että se tuntuu asukkaasta hyvältä. Asukkaista huolehtiminen lähtee näin pienistä asioista, huomauttaa Laulaja.

Kun jo hoitokodin rakennusvaiheessa on huomioitu tulevien asukkaiden erityistarpeita, on henkilökunnan helppo panostaa myös asukkaiden fyysisen kunnon ylläpitoon fysioterapeutin ohjeiden mukaisesti. Laulaja kertoo, että asukkaiden kanssa kävellään päivittäin ympäristössä olevilla luonnonpolkureiteillä, mikä vahvistaa fysiikkaa ja motoriikkaa.

– Kun muistisairaat saavat olla luonnon keskellä ja ulkoilla paljon, on sillä välttämättä positiivinen vaikutus henkiseen hyvinvointiin. Asukkaiden voidessa mahdollisimman hyvin, ei henkilökuntaankaan kohdistu virikkeettömyydestä aiheutuvaa huonon olon purkautumista, vakuuttaa Laulaja.