Akustiikan asiantuntijat ovat luoneet ohjearvot sille, millaisia ihanteellisten ääniolosuhteiden missäkin tilanteessa tulisi olla. Näiden arvojen mukaan työtiloihin voidaan suunnitella optimaalinen akustiikka, mikä sopii juuri niille työtehtäville, joita tilassa on tarkoitus tehdä.

Turun AMK:n sisäympäristön tutkimusryhmän vetäjä, Aalto yliopiston dosentti Valtteri Hongiston mukaan yhä enenevässä määrin työpaikoilla kiinnitetäänkin huomiota työtilojen äänimaisemaan.

Kun työtilaa hankitaan tai kunnostetaan, on jo suunnitteluvaiheessa hyvä huomioida akustiikan kannalta, millaista työtä siellä tehdään. Jos työ on pääasiassa hiljaisuutta vaativaa, esimerkiksi kirjallista tutkimustyötä, on ihanteellista tarjota työntekijöille omat huoneet. Vuorovaikutteisuutta ja kommunikointia edellyttävää työtä sen sijaan voi ja usein kannattaakin tehdä esimerkiksi avotoimistossa, jonka yhteyteen rakennetaan hiljaisia tiloja hiljaisuutta vaativaan työn vaiheeseen.

Avotilaratkaisussa akustiikan suunnittelu on erittäin tärkeä. Meluntorjunnan asiantuntijana Hongisto nimeää viisi seikkaa, joihin tällöin tulisi kiinnittää huomiota:

– Puheäänten kaikumista saa estettyä ääntä imevillä materiaaleilla, jotka sijoitetaan kattoon ja vapaille seinäpinnoille. Avotilassa seinäkkeitä ei aina käytetä, mutta jos niitä on, tulisi niiden olla ääntä imevää tyyppiä.

– Uusissa tiloissa ilmanvaihdon äänitaso on yleensä niin hiljainen, että puheääni kuuluu näistä toimenpiteistä huolimatta. Tällöin voidaan avuksi ottaa miellyttävä, keinotekoinen peiteääni, mikä ei kiinnitä huomiota, mutta peittää puheäänet alleen, niin että puhe ei erotu selvänä muutamaa metriä pidemmälle, sanoo Hongisto.

Hän jatkaa listaa ja kertoo tekstiilimatoista, joilla kävely ei kiinnitä huomiota ja jotka lisäävät hiljaista käyttäytymistä ylipäätään. Vaikka näistä seikoista huolehditaankin Hongiston mukaan yleensä hyvin, hän lisää kuitenkin vielä yhden hiljaisuutta lisäävän toimenpiteen eli etiketin:

– Etiketissä ohjeistetaan toimimaan yhteisissä työtiloissa työrauhan säilyttämiseksi. Kerrotaan, kuinka käyttäydytään metelin minimoimiseksi ja opastetaan hyödyntämään esimerkiksi tiimitiloja silloin, kun työvaihe edellyttää kommunikointia.