Jos työkaverilla alkaa kuppi kuitenkin kallistua liian usein, kaikki keinot hänen auttamiseksi kannattaa käyttää.

Jos työkaverin käyttäytyminen tai tapa työskennellä muuttuvat, voi häneltä kysyä, onko kaikki kunnossa. Myös jos itse huomaa, että esimerkiksi loman juomatottumukset alkavat hiipiä arkeenkin, eikä aamulla meinaa jaksaa lähteä töihin, on hyvä tiedostaa olevansa oikeutettu saamaan apua.

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus puuttua päihdeongelmaan. Työpaikan päihdeohjelmassa on tärkeää luoda ja kuvata varhaisen puuttumisen malli, monella alalla tilanteeseen tartutaankin matalalla kynnyksellä. Tarvittaessa työterveyshuollon kanssa etsitään ratkaisuja työntekijän kuntoutumiseksi ja työkyvyn palautumiseksi.

Päihdeohjelmia rakennetaan jatkuvasti, mikä on päihdetyön kehittämisen asiantuntija Tuomas Tenkasen mukaan merkittävin yksittäinen keino päihdehaittojen vähentämiseksi ja päihdeongelmaisten auttamiseksi.

– Hyvä päihdeohjelma paitsi puuttuu orastavaan tai jo ilmenevään ongelmaan, tarttuu tilanteeseen myös ennaltaehkäisevästi, sanoo Tenkanen.

Työhyvinvointia ja avointa keskustelua vaalivassa työyhteisössä uskalletaan vaikeitakin asioita ottaa puheeksi. Työhyvinvointia ja työkykyä ylläpitävät toimet ovat osa laajempaa kokonaisuutta, siksi myös päihdekysymykset voidaan tuoda luontevasti esiin vaikka tyhy-päivillä.

– On tärkeää luoda sellainen työyhteisökulttuuri, jossa asioita voi ehkäistä jo ennalta. Se on investointi, joka työnantajan kannattaa tehdä, sanoo Tenkanen painokkaasti.