Puheääni on erityisen haitallista työteholle siksi, että se menee suoraan työmuistiin ja keskeyttää kaikki muut siellä käynnissä olevat prosessit.

– Puheääni on äänen laji, jossa on kaikkein eniten informaatiota. Sen ei tarvitse olla kovalla sen äänen, riittää, että kahdenkymmenen metrin päässä joku puhuu ja puheesta saa selvää. Tällöin ääni menee korvan kautta suoraan työmuistiin ohittaen kaikki muut prosessit, Turun ammattikorkeakoulun sisäympäristön tutkimusryhmän vanhempi tutkija Valtteri Hongisto kertoo.

Muut meluhaitat eivät aiheuta vastaavanlaista työtehon laskua. Esimerkiksi ilmanvaihdon ääni voi häiritä, mutta sen ei ole nähty aiheuttavan työtehon laskua, sillä tasaiset äänet eivät häiritse työmuistia samalla tavalla.

 

Investointi akustiikkaan kannattaa

Meluhaittojen aiheuttamaa työtehon laskua voi vähentää äänieristyksillä, äänenvaimennusmateriaaleilla, toimistoseinäkkeillä ja puheenpeittoäänellä.

Äänenvaimennusmateriaaleihin on hyvä kiinnittää huomiota uuden toimistotilan suunnitteluvaiheessa.

– Jos alakattoratkaisu on hankala, voi olla vaikea löytää halpaa tapaa toteuttaa remonttia jälkikäteen. Työ voi tulla kalliiksi, jos materiaalit ovat huonoja ja ne täytyy kokonaan poistaa ennen uusien asentamista. Sen sijaan jos vanha materiaali on laadukasta ja toimenpiteeksi riittää vain entuudestaan olemassa olevan materiaalin lisääminen, päästään huomattavasti halvemmalla, Hongisto toteaa.

Silti vanhankin materiaalin poistaminen ja uudelleenasentaminen tulee organisaatiolle todennäköisesti työtehon laskemisesta aiheutuvia kustannuksia edullisemmaksi.

– Investoinnit akustiikkaan ovat lähes aina ihmisten palkkoja pienemmät. Jos puhutaan tyypillisistä investoinneista, niin ne ovat siinä sadan, maksimissaan kahdensadan euron hintaisia per neliö, yleensä 50-100 euroa neliötä kohden, ja ihmisellä on työtilaa yleensä noin 7 neliömetrin verran siinä avotoimistossa. Jos työteho paranee muutamankin prosentin, niin investoinnin takaisinmaksuaika ei yleensä kovin montaa vuotta ole, laskeskelee Hongisto.