Nykypäivän tarjoilija haluaa palvella asiakkaita ja on helposti lähestyttävä henkilö, joka ottaa itse aktiivisesti ja rohkeasti kontaktia asiakkaaseen. Hän tunnistaa nopeasti asiakkaan toiveet ja osaa mukauttaa omaa toimintaansa tilanteen mukaan.

Näin kuvailee tämän päivän tarjoilijan palveluosaamisvaatimuksia hotelliketju Scandicin henkilöstöjohtaja Riikka Mattila

Mattilan mukaan odotukset tarjoilijoiden palvelu- ja myyntiosaamisesta ovat kasvaneet.

- Asiakkaat toivovat yhä enemmän henkilökohtaista palvelua, huomiointia, aktiivista suosittelua ja odotusten ylittämistä. Me työnantajana arvostamme sitä, että tarjoilija laittaa oman persoonansa peliin työssään.

Jotta odotukset täyttyvät parhaiten, sopii tarjoilijan työ Mattilan mukaan henkilöille, jotka saavat aidosti mielihyvää myymisestä, muiden palvelusta ja ilahduttamisesta.

 

Tasalaatuinen palvelu avainasemassa

Enjoyn aluepäällikkö Petra Wikström yhtyy Mattilan näkemykseen tarjoilijan työtehtävän tämän päivän odotuksista ja vaatimuksista.

- Henkilöstöpalveluyrityksenä haluamme varmistaa työntekijöiden valmiudet onnistua työssään ja valmentaa erityisesti tätä erityistä palveluosaamista, Wikström sanoo.

Hyvän asiakaskokemuksen kannalta palvelun tasalaatuisuus on Wikströmin mukaan tärkeää. Tarjoilijoiden osaamista ja sitä kautta asiakaskokemusta voidaan vahvistaa ja yhtenäistää koulutuksen avulla.

- Enjoy Akatemian toteuttama Perepooli –koulutus räätälöidään yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa, ja sen tavoite on varmistaa onnistunut ja tasalaatuinen palvelukokemus, on sitten kysymys yhdestä työvuorosta, ruuhkahuipuista tai pidemmästä sesongista.

Tarjoilijoiden koulutuksissa käydään esimerkiksi läpi yrityksen arvoja ja niihin pohjautuvia palvelustandardeja, tarjoilijan työtehtäviä, yksikön päivittäisiä käytäntöjä sekä erilaisia asiakaskohtaamistilanteita.

- Parhaimmillaan työntekijämme kehittyvät, innostuvat ja löytävät uusia mielenkiintoisia työpaikkoja asiakasyrityksistämme, Wikström sanoo.

Yhteisen perehdytyksen myötä eri työnantajien kautta tulevat tarjoilijat toteuttavat samaa palvelulupausta ja sitoutuvat samaan kulttuuriin.

- Meille on tärkeää, että kaikki tuntevat itsensä tärkeiksi tiimiläisiksi, riippumatta saako henkilö palkkansa meiltä tai esimerkiksi henkilöstöpalveluyritykseltä. Asiakaskokemuksen tulee olla erinomainen jokaisen tiimiläisen tuottamana, Scandicin Riikka Mattila kertoo.

Mattila toivoo koulutusten myös kasvattavan arvostusta tarjoilijoiden työtä kohtaan ja lisäävän ymmärrystä siitä, että tarjoilija on korkeatasoista ammattitaitoa vaativa työ.

- Kun tarjoilijoiden osaamiseen panostetaan, arvostus kasvaa myös heidän itsensä keskuudessa, kun he kokevat, että heidän ammattitaidollaan on merkitystä.