Täsmä Työterveys Oy:n Esko Ruotsalainen ja HR Legal Services Oy:n Henna-Riikka Huhta ovat yhdistäneet yritystensä voimat ja tuoneet kilpailluille markkinoille täysin uudenlaisen konseptin. Asiakasyritykset saavat yhteisen digitaalisen kanavan kautta avun sekä työterveyshuoltoon että HR- ja lakiasioihin liittyvissä ongelmissa.

Onko mahdollista tarjota kustannustehokasta työterveyshuoltoa, joka palvelisi sekä yrityksen että työntekijän tarpeita? Miten työterveyshuollon palveluntuottaja voisi toimia oikeasti yrityksen kumppanina myös operatiivisessa arjessa? Muun muassa nämä asiat halusimme ratkaista, kun lähdimme perustamaan uutta yhtiötä, kertoo Esko Ruotsalainen, joka toimii Täsmä Työterveys Oy:n toimitusjohtajana.

Perinteisemmässä työterveyshuollossa helposti vedotaan lakisääteisyyteen, kun laajoja terveystarkastuksia tehdään. Esko Ruotsalaisen näkemyksen mukaan usein tarkastusten varsinainen lakisääteinen syy jää yllättävänkin vähälle huomiolle. Täsmä Työterveydessä toimitaan toisin. Meidän ammattilaiset kertovat yrittäjille suoraan mitä laki edellyttää. Rehellisyyttä arvostetaan, joillekin yrityksille riittää, että tehdään vain lain vaatimat toimenpiteet ja osa haluaa laajempia tarkastuksia. Tärkeintä on kuitenkin, että yrittäjä tietää mitä kuuluu tehdä ja mitä se maksaa.

Lakisääteisissä toimissa Täsmä Työterveydessä yrittäjän ja työntekijän neuvonta kuuluu kiinteänä osana perustoimintaan, eikä tästä erillisiä laskuja lähetä. Ruotsalaisen mielestä tämä madaltaa yhteydenottokynnystä ja näin päästään varhaisessa vaiheessa puuttumaan ongelmiin. Työterveyshuollon täytyy myös tuntea työ ja jalkautua yrityksiin. Täsmä Työterveys on vienyt tämän lähtökohdan äärimmäisyyteen saakka. Me teemme kaiken lakisääteisen työterveyshuoltotoiminnan yrityksessä aina, kun se on mahdollista. Pidetään työntekijät tuottavan työn äärellä!

HR Legal Services Oy:n keskeinen toiminta-ajatus on tarjota joustavia ja räätälöityjä HR & Laki –palveluita. Keskeiset tuotteet ovat: HR & Law analyysit, HR & Law –konsultointi, Tietosuojapalvelut, Valmennukset ja Oma HR –palvelu. Ydinliiketoimintaan kuuluvat siten monipuoliset HR-palvelut, joissa yhtenä vahvana tekijänä toimii laadukkaat työsuhdejuridiikan palvelut. Kokeneet ammattilaiset yhdistävät palvelussa lain normit ja HR-käytännöt. Nämä kaksi asiaa yhdistyvät luontevasti toisiinsa.

Olennaiseen keskittyminen linkittää Täsmä Työterveyden ja HR Legal Servicen toimintaideat yhteen. Tämä johdatti meidät pohtimaan, miten voisimme tarjota yksinkertaisella tavalla työterveyshuolto- ja HR-palveluja yhden luukun periaatteella. Kehitimmekin yhdessä uudenlaisen matalankynnyksen etäpalvelun Työterveys & HR. Etäpalvelun kautta asiakasyritykset saavat työterveyshuoltopalvelun lisäksi HR- ja Lakineuvontaa.

Täsmä Työterveys Oy:n tavalla tehtynä työterveyshuollon kustannukset alenevat usein merkittävästi. Me suosittelemme, että työterveyshuollon järkeistämisessä säästynyt raha kohdistetaan oikein valittuihin työhyvinvointikohteisiin, niin että siitä hyötyy koko henkilöstö. Yritystemme yhteisenä tavoitteena on pitää työntekijät terveinä ja työkykyisinä työssä, tehdä ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa suunnitelmallisesti ja tarjota vaikuttavia täsmäpalveluja.

www.hrlegalservices.fi
www.tasma.fi