Työhyvinvointi koostuu turvallisista ja terveellisistä työoloista, hyvästä johtamisesta, riittävästä osaamisesta ja hyvin toimivasta työyhteisöstä. Näihin satsaamalla organisaatio säästää esimerkiksi työkyvyttömyyskuluja.

Työhyvinvoinnin kehittämisessä asiantuntija Pirkko Mäkinen näkee tärkeänä sen, että sekä johto ja esimiehet että työntekijät ymmärtävät hyvinvoinnin olevan jokaisen yhteinen asia ja jokaisen vastuulla. Siksi se pitää rakentaa niin, että organisaation jokainen työyksikkö huomioidaan.

Työturvallisuuskeskuksen Työhyvinvointikortti-koulutus tarjoaa tehokkaan mallin työpaikkojen kehittämiseen siten, että koko organisaatio sitoutetaan yhteiseen tavoitteeseen eli työhyvinvoinnin edistämiseen.

Työhyvinvointikortti on todistus yhden päivän kestävästä koulutuskokonaisuudesta. Koulutuksen tavoitteena on, että työpaikoilla syntyy uusia kehittämisprojekteja työhyvinvoinnin parantamiseksi tai saadaan uutta inspiraatiota jo käynnissä olevien projektien eteenpäin viemiseksi, kertoo Mäkinen.

Päivän aikana osallistujat muodostavat yhteisen käsityksen siitä, mitä työhyvinvointi tarkoittaa. Tämän jälkeen aletaan miettiä, mitkä työhyvinvointiin vaikuttavat seikat työpaikalla vaativat kehittämistä ja etsitään keinoja niiden toteuttamiseksi.

Tarkoitus on, että nämä eivät jää vain koulutuspäivän sisälle vaan tehtäviä jatketaan työpaikalla. Silloin vasta Työhyvinvointikortin hyödyt tulevat käytäntöön, Mäkinen muistuttaa.
Kehittämiskohteiden rinnalla on tärkeää miettiä ja tiedostaa myös niitä asioita, jotka jo ovat hyvin. Ne ovat olemassa olevia voimavaroja ja tärkeitä työhyvinvoinnin perusteita.

 

Sykettätyöhön.fi –palvelu innostaa työhyvinvoinnin pitkäjänteiseen kehittämiseen

Työturvallisuuskeskus on kehittänyt työyhteisöjen työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi myös Sykettätyöhön.fi –palvelun. Se on verkossa oleva sähköinen kohtaamispaikka, joka tukee sekä työhyvinvoinnin johtamista ja kehittämistä että työyhteisön sisäistä yhteistyötä.

Palveluun rekisteröityneet käyttäjät voivat perustaa omatoimisesti Meidän tilat -projektitilan, ottaa käyttöönsä sähköiset työkalut työhyvinvoinnin arviointiin ja saada avaimia työhyvinvoinnin yhteiseen kehittämiseen. Työhyvinvoinnin edistämisen lisäksi projektitilan voi perustaa myös työkaarijohtamisen kehittämiseksi. Sen avulla tuetaan työurien eri vaiheita.

Sykettätyöhön.fi –palvelu on suunniteltu pk-yritysten käyttöön, mutta myös isot yritykset hyötyvät siitä esimerkiksi tiimityön kehittämisessä.