Työyhteisö tekee parhaansa yhtenä joukkueena ja sitoutunut johto luo puitteet tämän mahdollistamiseksi. Luottamuksellinen yrityskulttuuri näkyy liiketoiminnallisena menestyksenä.

Hyvä työpaikka ei ole riippuvainen toimialasta tai yrityksen koosta.

– Yhteistä parhaina koetuille työpaikoille on arvomaailma, jossa jokainen työntekijä nähdään organisaation menestyksen kannalta korvaamattomana ja työntekijät kokevat työnsä merkityksellisenä. Taustalla on yrityskulttuuri, jossa johto panostaa luottamuksen rakentamiseen ja avoimen dialogin luomiseen, toimitusjohtaja Katriina Grönqvist Great Place to Work® Finlandilta kuvailee.

”Hyvä työpaikka tarjoaa mahdollisuuksia jatkuvaan henkilökohtaiseen kasvuun.”

– Tutkiessamme parhaita työpaikkoja olemme havainneet, että niissä työskentelevät ihmiset kokevat olevansa ainutlaatuisia ja erilaisia kuin muut työyhteisöt. Jokainen tietää oman roolinsa ja työpanoksensa vaikutuksen organisaation menestykselle ja saa sitä kautta onnistumisen kokemuksia, Grönqvist jatkaa. Grönqvist painottaa, että mikä tahansa yritys voi kehittyä yhdeksi parhaista.

– Työntekijäkokemuksen parantamisen lähtökohtana on ymmärrys nykytilasta. Kun tiedetään, mikä on työntekijöiden kokemus nyt, voidaan organisaatiokulttuuria lähteä aktiivisesti kehittämään organisaation strategiaa tukevaksi.

 

Jatkuvaa oppimista ja vakautta

Työpaikoissa arvostetaan kehitysmahdollisuuksia ja joustavuutta.

– Ihmiset haluavat oppia koko ajan lisää ja kehittyä ammatillisesti. Hyvä työpaikka tarjoaa mahdollisuuksia jatkuvaan henkilökohtaiseen kasvuun.

– Samalla nuorten työntekijöiden keskuudessa arvostetaan kuitenkin myös turvallisuuden ja vakauden kokemusta. Jatkuva negatiivissävytteinen keskustelu työelämän muutoksesta on herättänyt yliopiston penkillä istuvien keskuudessa epävarmuutta ja pohdintaa siitä, millaiseen työelämään he valmistuvat ja minkälaisia valmiuksia heiltä odotetaan, Grönqvist kertoo.

Työelämälle ollaan valmiita antamaan paljon, mutta myös vapaa-aikaa arvostetaan entistä enemmän.

– Nuoret osaajat haluavat pitää työn ja vapaa-ajan tasapainossa. Arjen työponnistusten vastapainoksi työnantajalta odotetaan kunnioitusta ja ymmärrystä työn ulkopuolista elämää kohtaan, Grönqvist sanoo.