Talouselämän epävakaisuus näkyy työilmapiirissä ja henkilökunnan konflikteina työpaikolla. Yritysten säästötoimet kohdistuvat usein suoraan työhyvinvointiin, kuten koulutuksiin ja yhteisiin tilaisuuksiin.

– YT-neuvotteluihin viitataan usein, kun keskustelen työntekijöiden kanssa. Epävarmuus omasta työpaikasta aiheuttaa pahaa oloa ja heijastuu käyttäytymisenä kollegoja ja esimiehiä kohtaan, Harri Väisänen toteaa.

Aloite hakea apua sovittelulla voi tulla esimieheltä, HR:ltä, työterveydestä ja joskus työntekijältä. Tilauksen TySolta tekee yrityksen johto. Soviteltavat ristiriidat ovat joko esimiesten ja alaisten välisiä tai kollegojen keskinäisiä.

– Työntekijällä voi olla olo, että esimies kyttää tai puuttuu epäoleellisiin asioihin. Työpaikalla saatetaan käyttää sopimatonta kieltä, puhua alentavaan sävyyn, kannella ja olla epäreiluja, Väisänen kertoo.

Uusi esimies voi tuoda toimintatapoja, joita osa henkilöstöstä ei hyväksy. Tämä luo ristiriitoja johdon ja alaisten välille, mutta myös työntekijöiden keskuuteen. Esimiehen mollaaminen voi aiheuttaa koko työyhteisössä ahdistusta ja syrjäytymistä.

Puolueettomasti toimiva sovittelija auttaa osapuolia kertomaan, mitä heidän mielestään on tapahtunut, miltä se on tuntunut ja miten he toivoisivat asiat ratkaistavan. Jo pelkästään kuulluksi tuleminen helpottaa.

 

”Lupaan, etten tee toiste”

Sovittelutilanteessa ei haeta syyllisiä, vaan ratkaisuja. Tavoitteena on kunnioittava vuoropuhelu. Ihmisillä ei ole aina voimavaroja myöntää virheitään, mutta sovittelussa saa mahdollisuuden muuttaa omaa käytöstään. Harri Väisänen kuulee joskus samasta suusta ”Mitään en oo tehnyt. Lupaan, etten tee toiste.”

– Kerran sovittelussa nuori esimies itki vuolaasti saamaansa törkeää kohtelua. Seurantatapaamisessa hänen alaisensa kertoi tuolloin tajunneensa, että myös esimies on ihminen, jota tulee kunnioittaa. Tilanne työpaikalla parani huomattavasti.

Ristiriidoista saa nykyisin puhua. Tärkeintä esimiestyössä näyttäisi olevan kuunteleminen ja luottamuksen antaminen.

– Ihmisille pitää antaa mahdollisuus itse ratkaista omat ristiriitansa. Toisen konfliktia ei saa varastaa. Näin toimittaessa lähes kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa, Harri Väisänen painottaa.