Työpaikkojen konflikteja ehkäistään parhaiten hyvällä työilmapiirillä, jonka luomiseen esimies voi vahvasti vaikuttaa esimerkin voimalla, toteaa Työterveyslaitoksen tutkimus- ja palvelukeskuksen johtaja Kirsi Ahola.

– Kiinnostuneisuus, kuunteleminen ja arvostus ovat tärkeitä asioita ja tunteet tarttuvat: mikäli annan stressin tai kiukun näkyä, sillä on taipumus levitä työyhteisössä.

– Työyhteisön ilmapiiriä voi myös tietoisesti kehittää konfliktien estämiseksi, jatkaa Ahola.

– Toimivat, tasapuolisiksi ja läpinäkyviksi tehdyt työpaikan käytännöt luovat pohjaa hyvälle vuorovaikutukselle. Taustalla vaikuttaa yleinen tarve oikeudenmukaisuuteen toiminnassa yleensä, niin työntekijöiden vuorovaikutuksessa kuin päätöksenteossa.

 

Ulos konfliktitilanteista

–Konflikteista arviolta pieni osa perustuu räikeään epäoikeudenmukaisuuteen, toteaa Ahola.

– Suurin osa ongelmista syntyy sivutuotteena esimerkiksi silloin, kun jokin toiminto on suunniteltu huonosti. Kiireessä syntyneitä virheitä oiotaan huolimattomasti, jolloin tilanne saattaa mennä solmuun.

Aholan mukaan suuret vahingot estetään ennakkoon kehittämällä käytännöt, joilla tilanne voidaan korjata nopeasti.

– Esimiehelle kuuluu vastuu tilanteen ratkaisemisesta. Kaikkia osapuolia kuullaan ensin erikseen ja sitten etsitään yhteistä näkemystä. Tässä on tärkeää katsoa tulevaan eikä jumittaa menneessä, toteaa Ahola.

Joskus sopiminen omin voimin ei etene.

– Ulkopuolinen sovittelija voi olla tehokas, mikäli yrityksen sisältä nostettu neuvottelija tuntee joutuvansa liian vahvan vaikuttamisen kohteeksi, mikäli sovitteleva esimies itse on osallisena konfliktissa tai mikäli konflikti on venynyt ja pitkittynyt.

– Sovittelija voi olla työterveyshuollon psykologi, esimiehen esimies tai vaikkapa Työterveyslaitoksen asiantuntija. Tärkeintä on sovittelijan puolueettomuus ja ettei hän ole osallisena konfliktissa.

– Konfliktitilanteet tulisi pyrkiä ratkaisemaan nopeasti tavalla tai toisella, sillä ne syövät energiaa työnteolta. Suurin osa konflikteista ratkeaakin työpaikoilla ihan omin voimin, toteaa Kirsi Ahola.