Työelämän jakautumisesta sukupuolen mukaan on keskusteltu tähän asti kysymyksenä sukupuolten tasa-arvosta. Näkökulmaa on syytä muuttaa. Kyse on kilpailukyvystämme.

Sukupuolen mukainen eriytyminen työelämässä jäykistää työmarkkinoita ja estää kaikkien kykyjen ja osaamisen käytön. Yrityksiä tasa-arvoasioissa konsultoiva Sinikka Mustakallio WoM Oy:stä sanoo, että yritysten ja elinkeinoelämän järjestöjen kannattaa kiinnostua asiasta tosissaan ja ryhtyä toimiin.

– Usein nähdään, että kyse on nuorten koulutus- ja ammatinvalinnoista, joille yritykset eivät voi mitään. Se ei pidä paikkaansa. Yritykset voivat vaikuttaa esimerkiksi omalla viestinnällään mielikuviin eri ammateista ja aloista. Oppilaitokset ja työpaikat voisivat myös tehdä yhteistyötä, jossa oppilaita ohjattaisiin työelämään tutustumisjaksoilla kokeilemaan sukupuolelleen epätyypillisiä töitä. Se avartaisi nuorten kokemusmaailmaa ja ajattelua.

Sinikka Mustakallion mukaan teknisillä linjoilla toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien tyttöjen on ollut vaikea saada harjoittelupaikkoja. Muutosta tarvitaan yrityksissä, joissa he voisivat harjoitella.

 

Keskustelua tarvitaan

Myös kodin ja koulun merkitys on suuri. Se, millaiseksi lapset ja nuoret mieltävät työelämän ja omat mahdollisuutensa sekä miten ja millaisia aineita koulu tukee, rohkaisee ja kannustaa nuorta opiskelemaan.

– Liian moni tyttö jättää esimerkiksi lukiossa pitkän matematiikan, kemian ja fysiikan opinnot pois, ja sulkee samalla turhaan itseltään ovia monille teknisille aloille. Uudet Pisa-tulokset kertovat, että tytöt osaavat, mutta heiltä puuttuu motivaatiota matematiikkaan ja teknisille aloille.

Mustakallio toivoo, että uudet Pisa-tulokset herättävät eri tahot ja synnyttävät laajaa keskustelua ja yhteistyötä vanhempien, koulujen, oppilaitosten ja yrityselämän kesken.

– Työelämän jakautuminen sukupuolen mukaan on säilynyt Suomessa ennallaan viimeiset kymmenen vuotta. Tarvitsemme muutosta, jonka tekeminen riippuu meistä kaikista.