Työterveyslaitoksen tekemän tutkimuksen* mukaan näyttöpäätetyö erityisillä työlaseilla tehtynä sisältää merkittävästi vähemmän näkemiseen ja sitä kautta myös työasentoihin vaikuttavia kuormitustekijöitä kuin niin sanotusti yleiskäyttöön tarkoitetuilla laseilla työskenneltäessä. Jatkuva näön tarkentaminen ja kohdentaminen koetaan yleislasien haittana nimenomaan näyttöpäätetyössä. Tästä johtuva huono istuma-asento sekä silmien väsyminen aiheuttavat hartia-, selkä- ja päänsärkyä. Olon ollessa epämukava myös keskittymiskyky heikkenee.

– Väärän työasennon aiheuttamien hartia- ja selkävaivojen vuoksi päädytään tyypillisesti fysioterapeutille, mikä toki on hyvä asia. Usein varsinainen oireiden aiheuttaja jää kuitenkin huomaamatta, kuten väärän työasennon taustalla olevat näön ongelmat tai päänsärky, jota ei osata yhdistää näköoireisiin tai vääräntyyppisiin silmälaseihin, sanoo Specsaversin myyntipäällikkö Jannika Ehrling.

 

Työnantajan velvollisuus on maksaa erityistyölasit

Näyttöpäätetyössä käytettävät lasit poikkeavat yleiskäyttöön tarkoitetuista silmälaseista muun muassa voimakkuuden, linssityypin tai linssien poikkeavan asennuksen suhteen. Työnantajalla on velvollisuus korvata erilliset näyttöpäätelasit työntekijälle, joka niitä työssään tarvitsee, kuitenkin tietyin ehdoin. Työnantajan on kustannettava näyttöpäätelasit työntekijälle kun silmälääkärin tai optikon lausunnosta ilmenee, että yleislasit eivät ole työhön sopivat ja että työntekijä tarvitsee lasit nimenomaan näyttöpäätetyöhön. Näyttöpäätelasit ovat yleensä tarpeen ikänäköisille työntekijöille, joiden näkemisen ongelmia ei voida ratkaista ergonomian keinoin. Erityistyölasien tarve arvioidaan työterveyshuollon kautta.

– Työnantajat eivät kuitenkaan tätä asiaa aina aktiivisesti markkinoi, vaikka hankintavelvollisuus perustuu valtioneuvoston päätökseen. Kaikin puolin hyvässä kunnossa oleva työntekijä on koko yhteiskunnan etu, myös työnantajan. Lisäksi parantunut työergonomia vähentää sairauspoissaoloja, työhön keskittyminen paranee ja työn tehokkuus kasvaa. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan näyttöpäätelasien käyttö nostaa työn tehokkuutta 4,5%, kertoo Ehrling.


* Erityistyölasien vaikutus näkösuoriutumiskykyyn ikääntyvillä näyttöpäätetyöntekijöillä. Työterveyslaitos (2011)