Nostan esille kaksi muutosta, jotka ovat tapahtuneet ja ovat tapahtumassa sekä urheilussa että työelämässä. Aiemmin autoritäärisen johtamisen valtakaudella ”käskytys tai ohjaus” on tullut ylhäältäpäin ja ihmisen ulkopuolelta. Tänä päivänä ymmärretään, että suurimmat voimavarat löytyvät ihmisen sisältä. Ja ne voimavarat ovatkin uskomattomat. Kun kiinnostus ja halu tekemiseen lähtee ihmisen sisältä, tekemisen laatu nousee huomattavasti. Ihminen on yrityksen suurin voimavara ja johtamisen tavoitteena on itseohjautuva työntekijä, joka ei ole johtamisen kohde vaan aktiivinen toimija!

Toinen merkittävä muutos on siirtyminen yksin tekemisestä yhdessä tekemiseen. Yhdistämällä useamman ihmisen voimavarat, ajatukset ja osaaminen, nousee tekeminenkin uudelle tasolle. Toinen johtamisen tavoite onkin luoda huipputiimejä. Tiimissä kaikkien osaaminen kasvaa, myös yrityksen osaamispääoma.

Tämä lähestymistapa edellyttää myös erilaista johtajuutta, muutosjohtajuutta tai valmentavaa johtamisotetta.  Valmentava johtajuus perustuu itsetuntemukseen, itsensä johtamiseen ja sitä kautta toisen ihmisen auttamiseen (= johtamiseen).  Johtajan on tunnettava hyvin itsensä, uskallettava olla oma itsensä ja hyödynnettävä oma kehitysprosessinsa toisen ihmisen auttamisessa. Valmentavan johtajuuden tavoitteena on ihmisten jatkuva kehittyminen. Lähtökohtana on auttaa toista ihmistä tunnistamaan, käyttämään ja kehittämään omia voimavarojaan.


Johtajalta vaaditaan kykyä luoda innostusta ja inspiraatiota

Tiimityöskentelyssä  oman esimerkin lisäksi johtajalta odotetaan kykyä luoda innostusta ja inspiraatiota sekä osallistaa ihmiset työn kaikkiin vaiheisiin - suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Hyvältä johtajalta vaaditaan myös kykyä ja kuntoa elää hetkessä, sekä luoda luottamuksellinen ja toista arvostava ilmapiiri. Tiimin johtaminenkin on parhaimmillaan yksilön johtamista. Tiimin johtajalla on oltava hyvä ja avoin vuorovaikutussuhde kaikkien tiimin jäsenten kanssa. Toisen ihmisen kohtaamisessa tarvitaan hyvät  tunne- ja vuorovaikutustaidot. Voidaan puhua tunnejohtamisesta.

Huippu-urheilun perusarvoihin kuuluu pyrkimys itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Kehittyminen tarkoittaa muutosta. Pyrkimys tehdä asiat paremmin johtaa muutokseen, joka on luonnollinen osa kehittymistä niin yksilö- kuin joukkuetasolla. Sama periaate toimii myös liike-elämässä. Menestyvän yrityksen tärkein voimavara on itseohjautuva työntekijä, joka seuraa toimintaympäristöään ja pyrkii itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Vastaavasti tekemällä asioita yhdessä tiimissä – ”ratsastamalla” toisten ajatuksilla seuraavalle tasolle – luo uusia toimintatapoja ja muutosta. Muutos on edellytys kilpailukyvyn kehitykselle ja menestykselle. Oppiminen, kehittyminen ja muutoksessa eläminen ovat menestyvän ihmisen tai yrityksen tunnusmerkkejä.

Ammattiurheilussa voi sanoa, että työaika on ihmisen parasta aikaa. Siinä yhdistyvät oma elinikäinen harrastus ja työ. Työelämä kannattaa elää täysillä. Tehdä oma työnsä niin hyvin kuin pystyy sekä kehittää itseään ja toimintatapojaan. Arvostaa ihmisten kohtaamista, työtoverien tai asiakkaiden. Työaika voi olla, jos ei parasta, niin ainakin hyvää aikaa, joka kannattaa elää täysillä.

 

Erkka Westerlund
Päävalmentaja, Jokerit Helsinki