Iloa pienten potilaiden elämään: Lastenklinikoiden kummit ry

– Tehtävämme on lasten ja perheiden auttaminen lapsen sairastuttua, kertoo toiminnanjohtaja Anne Knaster.

– Kohteinamme ovat maan yliopistolliset sairaalat sekä Lastentautien tutkimussäätiö. Lastentautien tutkimuksella on maassamme hyvin korkea taso, ja olemme yksi säätiön suurimmista tukijoista.

Sairaaloihin yhdistys hankkii sairaanhoidossa tarvittavaa laitteistoa, lasten viihtyvyyteen liittyviä tavaroita tai palveluita sekä mielenterveyteen liittyviä palveluita. Knasterin mukaan sairaaloilla on yleensä jo valmiina listaus niistä hankinnoita, jotka jäävät normaalibudjetin ulkopuolelle.


Irti huume- ja alkoholi- kierteestä: Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö Kan

– Toimintamme ydin on päihde- ja jopa rikoskierteessä olevien ihmisten päihdekuntoutus, kertoo toiminnanjohtaja Jouko Vuorenniemi.

– Kuntoutamme asiakkaitamme neljässä asumispalveluyksikössä sekä Sukevan vankilan erityisosastolla.

– Kristillinen arvopohjamme näkyy lähimmäisenrakkautena. Kunnioitamme kuntoutujan omaa vakaumusta, mutta meillä kuntoutujalla on mahdollisuus pohtia myös hengellisiä asioita. Monet kokevat, että ovat löytäneet hengellisistä asioista paljon parempaa päihteiden käytön tilalle.


Näköalattomuutta vastaan: Aseman Lapset ry

Aseman Lasten toiminnan punaisena lankana on luotettavan aikuisen seuran tarjoaminen nuorelle.

– Meidän Walkers-taloomme nuori voi tulla ilman ennakko-odotuksia ja paineita. Toisaalta menemme myös sinne, missä nuoret luonnostaan jo ovat, kuten ostarit ja asemat. Luomme kontaktia kyselemällä kuulumisia ja tarpeen tullen tarjoamme syvällisempää keskusteluapua, kertoo toiminnanjohtaja Christian Wentzel.

– Toimintamme on tärkeää, sillä maassamme on paljon nuoria, joista kukaan aikuinen ei ole kiinnostunut.

– Walkers-talossa käyntien määrä kasvaa tänä vuonna arviolta 40 000:een. Pidämme organisaatiomme ketteränä, joten pystymme nopeasti lähtemään sinne, missä meitä kulloinkin tarvitaan.


Osallisuuden puolesta: Kehitysvammaliitto

– Tavoitteemme on parempi elämä ja täysi kansalaisuus kehitys- ja puhevammaisille ihmisille, toteaa toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen.

– Pidämme tärkeänä yhteiskunnan palvelujen ja tiedon saavutettavuutta kaikille ja siihen meillä on monia keinoja, esimerkkinä selkokieli.

– Edistämme elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia esimerkiksi julkaisemalla selkokielistä oppimateriaalia. Pyrimme helpottamaan kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä jakamalla tietoa ja neuvoja yrityksille. Tällä hetkellä eduskunnassa on käynnissä kampanja, jossa haastamme kansanedustajat ottamaan kehitysvammaisia TET-harjoittelijoita. Toivomme sen olevan esimerkkinä muillekin työllistäjille.