Missä Työterveys Helsinki on onnistunut?

 

Työterveys on riskienhallintaa ja johtamista

Toimitusjohtaja Tiina Pohjosen mukaan työterveys pitäisi nähdä laajempana asiana kuin vain sairauspoissaolojen vähentämisenä. Työterveyteen kerääntyy paljon arvokasta tietoa, jota voitaisiin hyödyntää paremmin. Työkyky on arvokas resurssi, jota pitää osata johtaa.

Mikä on työterveyden strateginen merkitys?

− Tieto on johtamisen väline ja arvokkaimmillaan jaettuna. Tietoa kyllä kerätään, mutta se on varsin pirstaleista. Työterveyteen kuitenkin kasautuu paljon osaamista ja ajantasaista tietoa siitä, miten henkilöstö voi. Kun tietoa jalostetaan ja analysoidaan, saadaan arvokasta tietoa johtamiskäyttöön ja työterveyden asiakkaiden parhaaksi. 

Pohjosen mukaan henkilöstön työ- ja suorituskyky nivoutuu kiinteästi myös yritysten riskienhallintaan: paitsi tilannekuva, pitää olla myös varautunut henkilöstöriskien suhteen. Työterveyteen kuuluvat siis myös suunnitelmallisuus, tavoitteet ja mittarit.

Työterveys Helsingissä toimivaksi käytännöksi on osoittautunut asiakkaiden profilointi vastaanottokäynnillä, sillä se ennustaa millainen palvelutarve on, mikä on työkyvyn ennuste ja työterveyskustannukset.   

− Käynnin yhteydessä asiakkaan työkyky ja palvelutarve arvioidaan. Luokkia on kolme: vihreä, keltainen ja punainen. Suurin osa on ”vihreitä”, kertaluonteisia käyntejä, jotka koskevat arkipäiväistä sairastamista. Nämä asiakkaat hyötyvät ja heitä voidaan joustavasti palvella digitaalisen kanavan kautta. ”Keltaisen” kohdalla alkaa olla uhkia työkyvylle, jos niihin ei pureuduta ja työterveysneuvottelu on paikallaan. ”Punaisen” kohdalla on jo iso työkyvyn menettämisen riski ja työkyvyn tueksi tarvitaan usein kuntoutuksellisia keinoja. 

 

Hereillä ja laatu edellä

Laatukeskus Excellence Finland palkitsi vuonna 2016 Työterveys Helsingin neljän tähden EFQM Recognised for Excellence -tunnustuksella, mikä on kansainvälisesti tunnetun arvioinnin toiseksi korkein tähtimäärä. Kyseessä on ainut työterveyshuolto, joka on päässyt tälle tasolle. Samana vuonna Työterveys Helsinki voitti myös kaupunginjohtajan laatupalkinnon.

Mistä hyvästä palkinnot ovat tulleet – mistä onnistumiset kertovat?

"Perusajatuksenamme on, että työterveyspalvelu on tarpeenmukaista eikä resursseja ylikäytetä"

− Perusajatuksenamme on, että työterveyspalvelu on tarpeenmukaista eikä resursseja ylikäytetä. Hyvän työterveyshuollon vaikuttavuus näkyy ja työkyvyn riskitekijät on onnistuttu ennakoimaan. Olemme onnistuneet perustehtävässämme eli tuottamaan lisää työkykyisiä päiviä työntekijöille.

Työelämä muuttuu koko ajan: suorittavan, alusta loppuun saatavan projektin sijaan, työ on pirstaleisempaa, päällekkäin ja limittäin tehtäviä töitä. Tämä vaatii hyvää vireystilaa ja taitoa ratkoa asioita tiimityössä. Työterveyshuollon pitää olla hereillä näissä muutoksissa ja vastata myös uusiin tarpeisiin, Pohjonen summaa.