SMACC (Smart Machines and Manufacturing Competence Centre) on Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) allianssi. Se tarjoaa valmistavan teollisuuden pk-yrityksille monialaista huippuosaamista ja laajaa kumppaniverkostoa älykkäiden koneiden ja valmistuksen kehittämiseksi.

"Tutkimusosaamisella ja älykkäillä digitaalisilla ratkaisuilla me olemme erinomainen kumppani yrityksille"

Allianssissa mukana olevat liiketoiminnan kehittämispäällikkö Risto Kuivanen VTT:stä ja professori Kari Koskinen TTY:stä ovat innoissaan älykkäiden koneiden ja digitaalisuuden antamista mahdollisuuksista konepajateollisuudelle.

– Pk-yritykset saavat meitä apua tuotekehitykseen, prosessien tehostamiseen ja jopa uuteen liiketoimintaan. Tutkimusosaamisella ja älykkäillä digitaalisilla ratkaisuilla me olemme erinomainen kumppani yrityksille, Koskinen kuvailee.

Konepajateollisuudessa työ muuttuu. Robotin ja ihmisen yhteistyö kasvaa. Robotiikka hoitaa toistettavan työn ja ihminen puolestaan tekee laajaa perusosaamista vaativaa tietotyötä. Älykkäät koneet keräävät eri lähteistä tietoa, jota jalostetaan uusiksi tuotteiksi tai edullisemmiksi prosesseiksi, Kuivanen antaa esimerkkejä.


Risto Kuivasen mukaan yrityksen tilanne näyttäytyy ulkopuoliselle toisin kuin oman linssin läpi katsottuna. Konepajayrittäjä voi soittaessaan ja kertoessaan murheensa saada nopeitakin tilannearviota ja kehitysehdotuksia.


 

Yhteisvoimin vienti kasvuun

Matalan kynnyksen yhteistyömalli tieteellisen tutkimuksen ja yritysten välillä on hedelmällinen. Syitä on monia. Yrityksessä ei välttämättä ole resursseja kehitystyöhön tai osaamista älykkään teknologian hyödyntämiseen.

– Meille voi konepajayrittäjä soittaa ja kertoa murheensa. Me teemme nopeitakin tilannearviota ja kehitysehdotuksia. Ulkopuolisen silmin yrityksen tilanne näyttäytyy toisin kuin oman linssin läpi katsottuna, Kuivanen kertoo.

– Koneteollisuudessa ollaan yhä enemmän menossa mallipohjaiseen suunnitteluun. Yhteistoiminnallisuus on lähtökohta kaikessa tekemisessä. Tällöin ryhmässä voi olla jopa useampien yritysten yhteistoimintaa. Se on rohkeaa haastamista uudenlaiseen ajatteluun suomalaisessa yritystoiminnassa – pois oma tontti -ajattelusta. Fiksuimmat yritykset ovat sen ymmärtäneet, ja ne myös menestyvät, Koskinen täsmentää.

SMACCin päämääränä on suomalaisen ydinosaamisen ja suunnittelutyön pitäminen Pirkanmaalla ja Suomessa. Se palvelee yhteistä hyvää kasvattamalla vientiä ja kilpailukykyä maailmalla.