– Kun yritys on itse kehittänyt tuotteen, jonka joku muukin osaa valmistaa, pitää patentointia ehdottomasti miettiä, kertoo Suomen Patenttiasiamiesyhdistyksen puheenjohtaja Markku Simmelvuo.

Kansainvälisille markkinoille tarkoitetun tuotteen voi valmistaa itse tai valmistuksen voi ulkoistaa lisensoinnin kautta. Lisensointiin liittyy, että pitää olla jotain mitä vuokrata. Tällöin puhutaan erilaisista rekisteröidyistä oikeuksista, kuten patenteista.

Patentteja hakiessa on hyvä muistaa patentteihin liittyvä uutuusvaatimus. Julkisessa tiedossa olevaa asiaa ei voi patentoida. Koska patentit ovat maakohtaisia tarkoittaa uutuusvaatimus käytännössä myös sitä, että päätös patentin laajuudesta tulee tavallaan tehdä kerralla.

Isoin ongelma on Simmelvuon mukaan, että uutuusvaatimuksesta ei olla tietoisia. Helposti voi käydä niin, että patenttia ei voikaan saada, kun yrityksen teknologiaa on esitelty julkisesti.

Myös patentin loukkaaminen on asia, joka monesti tulee loukkaajalle itselleen yllätyksenä. Esimerkiksi alihankintasopimuksista löytyy usein klausuuli, jonka mukaan alihankkija vastaa mahdollisista tuotteen valmistamiseen liittyvistä patenttiloukkauksista.