Digipolis Oy perustamassa Kemi-Tornioon ainutlaatuista kiertotalouden innovaatioalustaa

Digipolis Oy:n ympärille Kemiin perustetaan kiertotalouden teollisen osaamisen valtakunnallinen keskus. Hanketta rahoittaa myös Sitra yhtenä kiertotalouden toimintaohjelmansa kärkihankkeista, yhteistyökumppaneihin sekä rahoittajiin kuuluvat myös Kemin kaupunki ja Lapin AMK. Kehittämiseen on saatu rahoitusta myös Lapin liitolta sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksilta.

Keskus toimii edelläkävijänä, jonka innovaatioita voidaan levittää koko Suomeen – ja maailmalle. Keskus vastaa yritysten ja muiden toimijoiden tarpeisiin. Tarkoitus on tarjota erinomaiset puitteet esimerkiksi tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä alan koulutukseen. Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen on hankkeen ytimessä ja Meri-Lapin suurimmat teollisuustoimijat ovat sitoutuneet kehittämään kiertotalouden malleja osana liiketoimintaansa.

Meri-Lapin ekoteollisuusalue

  • Maailman pohjoisin bio-, kaivos-, metalliteollisuuden sekä palveluiden keskittymä 1,7 Mt sivutuotteita
  • Vastuussa 80 % osuudesta Lapin teollisuus tuotannosta, jossa vuosittain 5 miljardia vientiä (7 % koko suomen vientiarvosta)
  • Teollisen symbioosin arvio 700 miljoonaa EUR vuosittain

 

Polut pohjoisen kasvuun -hanke sekä kartoittaa että kartuttaa osaamista

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toteuttama Polut pohjoisen kasvuun -hanke auttaa lappilaisia matkailu- ja palvelualan mikro- ja pk-yrityksiä kehittymään ja uusiutumaan.

– Pyrimme lisäämään niin tuottavuutta kuin työhyvinvointia, projektipäällikkö Kai Komulainen kertoo.

Käytännössä hanke toteuttaa osaamiskartoituksia, joiden pohjalta yrityksille tarjotaan tarvittavia kehittämis- ja koulutuspalveluja.

– Viime aikoina esille nousseita aihealueita ovat muun muassa hinnoittelu ja talouden tunnusluvut, sähköiseen liiketoimintaan kuten verkkokauppaan ja someen liittyvät asiat sekä kulttuuriset aihepiirit. Monet aiheista nousevat suuremmasta työelämän ja liiketoiminnan muutoksesta kuten työntekijöiden hyvinvoinnin ja sitouttamisen merkityksen kasvusta.

 

Kansainvälisten matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset lapissa 2016

2,66 miljoonaa rekisteröityä yöpymistä lapissa vuonna 2016

Kasvua 2015-2016 13%


 

Tornion kaupungin elinkeinoyhtiö Team Botnia palvelee yrityksiä kansainvälistymisessä

Tornion ainutlaatuinen sijainti tarjoaa mahtavat mahdollisuudet yrityksille, kertoo Team Botnia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kujala. Tornio-Haparanda-maaraja on Suomen toiseksi vilkkain ja 90 minuutin ajomatkan sisällä asuu lähes 500 000 ihmistä. EU:n sisämarkkinat ja samankaltaiset toimintatavat takaavat, että suomalaisten yritysten olisi helppo ottaa haltuun Pohjois-Ruotsi, jossa investoidaan paljon ja asiakaspotentiaali on hyvä.

Tornion ja Haaparannan tiivis yhteistyö takaa, että molempien kaupunkien elinkeinopalvelut ovat yritysten käytettävissä. Lisäksi yritykset voivat hyödyntää Pohjoiskalotin rajaneuvontaa, joka helpottaa toimintaa rajojen yli esimerkiksi veroasioissa.

 

Selvää kasvua hakevat yritykset keskimäärin:
Asteikolla 1-5

  • Näkevät liiketoiminnan kansainvälistämisen liittyvän osaamisen merkittäväksi (4,2) liiketoiminnalle ja osaamisensa kohtalaiseksi (3,0)
  • Verkosto-, kumppanuus- ja sidosryhmäosaaminen nähdään merkittäväksi (4,1) osaaminen kohtalaiseksi (3,5)
  • Asiakaspalvelu osaaminen nähdään merkittäväksi (4,4) ja osaaminen hyväksi (4,0)

 

Lähteet: Kemin digipolis Oy, house of lapland, lapin matkailuopisto