Kansainvälisillä huippuosaajilla riittää kysyntää ympäri maailmaa, joten kiinnostavan työpaikan lisäksi talenttien houkuttelu edellyttää sujuvaa muuttoa ja viihtyisää asumista kohdemaassa.

Kansainvälisen työvoiman rekrytoinnin onnistumisen kannalta on ratkaisevaa, miten työntekijä perheineen saadaan sopeutettua uuteen maahan. Epäonnistunut kotouttaminen johtaa useimmiten työntekijän ennenaikaiseen irtisanoutumiseen ja hukkaan heitettyihin rekrytointieuroihin.

” Muuttojärjestelyt ennen ja jälkeen muuton koetaan yhdeksi suurimmaksi stressitekijäksi ja kansainvälisen liikkuvuuden hidasteeksi.”

Yli 25 vuoden ajan kansainvälisen työvoiman liikkuvuutta ja maassa pysyvyyttä relocation-palveluilla edistänyt Finland Relocation Services Oy tietää, miten muutto uuteen maahan toteutetaan ilman häiriöitä työ- tai kotielämässä.

– Tuemme muuttoa ja sopeutumista niin, että se edistää pysyvyyttä Suomessa. Relocation-palveluilla varmistetaan, ettei oleellista tietoa jää pimentoon, työlupa-, pankki- ja asumisasiat tulevat nopeasti ja vaivattomasti hoidettua, eikä lasten päiväkoti tai koulupaikan järjestelytkään jää vanhempien murheeksi, Marjo Lautjärvi FRS:ltä listaa esimerkkejä kansainvälisen työntekijän sekä rekrytoivan työnantajan elämää helpottavista palveluista.

 

Tuottavuutta, motivaatiota ja sitoutumista

Kansainvälistä liikkuvuutta ydinbisneksenään vuosikymmeniä tehnyt Lautjärvi tietää, että sopeuttamispalveluilla voidaan vaikuttaa suoraan rekrytoivan yrityksen investoidun pääoman tuottoon.

– Relocation-palvelut kasvattavat tutkitusti työntekijöiden motivaatiota ja yrityksen tuottavuutta. Sopeuttamispalveluilla voidaan merkittävästi ehkäistä ennenaikaisia irtisanoutumisia. Lisäksi työntekijän saama tuki käytännön asioiden hoitamisessa vieraassa maassa antaa työntekijälle mahdollisuuden keskittyä itse työhön, Lautjärvi kertoo.

– Muuttojärjestelyt ennen ja jälkeen muuton koetaan yhdeksi suurimmaksi stressitekijäksi ja kansainvälisen liikkuvuuden hidasteeksi. Nämä palvelut ulkoistamalla ura uudessa maassa saa paremmat mahdollisuudet lähteä lentoon, Lautjärvi päättää.