Suurin osa koulutuksista toteutetaan pääkaupunkiseudulla. Meidän tehtävänämme Johtamiskoulutuksessa on löytää Suomesta ja maailmalta parhaat mahdolliset kouluttajat EMBA-ohjelmiin – kouluttajat, jotka todella pystyvät tuomaan uutta näkemystä kokeneille osallistujille. 

Tämän lupauksen on moneen otteeseen lunastanut BLF Asianajotoimiston Mikko Pihlajamäki, joka on usean vuoden ajan toiminut kouluttajana EMBA-ohjelmissa. Pihlajamäki on erinomainen liikejuridiikan ja oikeudellisen ajattelutavan kouluttaja, joka tuntee käytännön liike-elämän ja erilaisten organisaatioiden kohtaamat juridiikkaan liittyvät haasteet ja mahdollisuudet.

Pihlajamäki toteuttaa koulutuspäiviä erityisellä tavalla, mikä koetaan vaikuttavaksi. Koulutuspäiviin tulee asetelma, jossa osallistujat voivat nostaa esille arkipäivässä kohtaamiaan liikejuridiikan kysymyksiä. Pihlajamäki pystyy jakamaan päteviä ajatuksia ja antamaan näkemyksiä esille tulleisiin yksittäistapauksiin. Samalla tarkastelu nousee yleisemmälle tasolle. Opimme, kuinka yksittäistapausta voidaan jäsentää juridiikan ajattelumallien avulla ja kuinka juridiikan ajattelumalleja voidaan soveltaa myös tulevissa tapauksissa ja tilanteissa."

Johtamiskoulutuksen johtaja Ari Manninen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

 

BLF Asianajotoimisto Oy – liikejuridiikkaan keskittynyt asiantuntijapalveluyritys

 

  • Olemme erikoistuneet sopimusoikeuteen, yritysjärjestelyihin ja työoikeuteen.
  • Tarjoamme liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja sopimusjärjestelyihin, yrityskauppoihin ja työelämän oikeudellisiin kysymyksiin sekä välimiesmenettelyihin.
  • Toimimme asiakkaidemme asiantuntijana työoikeudellisissa kysymyksissä liittyen muun muassa työsopimusten laatimiseen, työsuhteiden päättämistilanteisiin, YT-menettelyihin ja riidanratkaisuun.
  • Asiakkaamme saavat kauttamme käyttöönsä alan huippuasiantuntijat, joilla on erityisen kattava koulutustausta sekä pitkä käytännön kokemus liikejuridiikan ratkaisukeskeisistä ja liiketoimintalähtöisistä toimintamalleista.  

Lue lisää: Law.fi