Rikosseuraamuslaitoksen keskeinen tavoite on uusintarikollisuuden vähentäminen. Vankeusaika suunnitellaan yksilötasolla niin, että uuden elämänpolun löytyminen mahdollistuisi. Vartijan asenne on hyvin tärkeässä roolissa.  

 – Me uskomme ihmisen mahdollisuuteen muuttua. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava ja jokaista on kohdeltava oikeudenmukaisesti, Niskanen sanoo. 

 

Vartijalla hyvä olla elämänkokemusta

Käytännön työtehtävät liittyvät valvontaan ja turvallisuuden ylläpitoon. Työskentely tapahtuu muun muassa vankien vastaanotossa, asunto-osastolla tai vankien saatossa.  

– Lähityötä kehitetään vankiloissa voimakkaasti. Uusia opiskelijoita valittaessa korostammekin vuorovaikutustaitoja, hakijan kykyä kohdata moniongelmaisia ihmisiä ja haastavia vuorovaikutustilanteita. Koulutukseen valittujen keski-ikä on viime vuosina ollut 28–30 vuotta. Toivommekin hakijalla olevan useampia vuosia sekä työ- että elämänkokemusta. 

 

Koulutus käytännönläheistä 

Rikosseuraamusalan tutkintoon johtaa 16 kuukautta kestävä monipuolinen koulutus. Hakukriteerit ovat 18 vuoden ikä, toisen asteen ammatillinen tutkinto ja ajokortti. 

– Koulutus sisältää seitsemän kuukautta lähiopetusta ja yhdeksän kuukautta työssäoppimisjaksoja eri puolilla Suomea sijaitsevissa vankiloissa. Jatkokoulutusmahdollisuudet ovat alalla erittäin hyvät.  

Koulutuksen seuraava haku on tammikuussa 2017 ja koulutus alkaa syyskuussa. 

– Vartijan työ on parhaimmillaan hyvin merkityksellistä ja se tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa myönteisellä tavalla ihmisten elämään, sanoo Niskanen.