Riski ei kuitenkaan ole uhka. Riski on jonkin tapahtuman todennäköisyyden ja sen aiheuttaman seurauksen tulo, oli se sitten kyse hyväksi tai huonoksi arvioidusta asiasta. Unohdamme helposti riskin käsitteeseen liittyvän positiivisen ulottuvuuden.

Riskienhallinta ei ole nollasummapeliä, vaan jatkuva prosessi, joka vaatii osaamista ja tervettä järkeä. Yksinkertaistettuna riskienhallinta on paljolti myös perinteistä kaukoviisautta. Lottonumeroita valitessasi tiedostat ottavasi riskin voittamisesta. Varaudutko tähän riskiin ostamalla jo etukäteen uuden hulppean auton ja asunnon, vai pohditko kenties enemmän riskiä siitä, että et ehkä voitakaan mitään? Mietit siis etukäteen mitä asioita voi tapahtua tai olla tapahtumatta. Sen jälkeen punnitset toimintavaihtoehtojasi, niiden seurauksia eri tilanteissa ja lopulta päätät miten toimit. Olet siis tunnistanut, analysoinut ja arvioinut riskejä. Yritysmaailman näkökulmasta voidaan sanoa, että riskienhallinnan tavoitteena on mahdollistaa onnistuminen epävarmassa ympäristössä ja samalla myös paria askelta muita edellä oleminen.

Yrityksiin kohdistuu nykyisin yhä enemmän erilaisia vaatimuksia, jotka voivat perustua yleiseen toimintaympäristön muutokseen tai asiakkaiden ja yhteiskunnan nopeasti vaihtuviin odotuksiin. Jostain syystä niihin pureutuvaa riskienhallintaa on kuitenkin perinteisesti pidetty yrityksissä vain taloushallinnon tai turvallisuusammattilaisten työkalupakkiin kuuluvana välineenä. Riskienhallinta ei kuitenkaan nykyisin kuulu ainoastaan talous- tai turvallisuusosastoille. Riskienhallintaprosessi on vahvasti osa yrityksen toiminnan laatua ja vastuullisuutta. Vastuullisuus ja laatu taas ovat yrityksille merkittäviä arvo- ja mainekysymyksiä. Riskien ymmärtäminen on viitekehys koko yrityksen toiminnalle ja niiden hallinta on siksi viimekädessä erityisesti yrityksen korkeimmalle johdolle kuuluva asia.

Organisaatioiden tulee määritellä huolellisesti riskinottohalunsa eri tilanteissa. Pahin perisynti ja virhe on pyrkimys organisaation kaikkien riskien poistamiseen. Negatiivisia riskejä voidaan lähes aina pienentää ja hallita erilaisilla keinoilla. Niitä voidaan hyväksyä, mutta ajoittain niitä on syytä olla ottamatta kokonaan. Organisaatiolla on kuitenkin oltava tieto ja tunne riskien olemassaolosta, unohtamatta niihin sisältyviä mahdollisuuksia. Onneksi riskitöntä maailmaa ei ole olemassa: jos et ota ollenkaan riskejä, et myöskään saa aikaan yhtään mitään.  Sen vuoksi yrityksissä kenenkään tehtävänä ei saisi olla riskien poistaminen, vaan niiden hallinnassa ja hyödyntämisessä auttaminen − jonkun tulee kannustaa organisaatiota uskaltamaan ja onnistumaan turvallisesti.

Riskienhallinta on organisaation jatkuvaa mahdollisuuksien hallintaa, varautumista ja muutoksen johtamista. Se on myös väylä organisaation toimintojen laatuun ja turvallisuuteen sekä sitä kautta toiminnan tehokkuuteen. Tämä puolestaan johtaa parempaan tuottavuuteen ja kasvavaan kilpailukykyyn. Muista siis elää ja hengittää riskejä − sinulla ei ole varaa jättää hallitsematta mahdollisuuksiasi.