Ammattitaitoinen turvallisuuspalvelujen tarjonta edellyttää henkilöstöltä laajaa erikoisturvallisuuden osaamista ja kykyä toimintaan kansainvälisellä tasolla, toteaa turvallisuusalan asiantuntija Mikko Salmi.

– Yksityisiä turvallisuuspalveluita käyttävät monenlaiset tahot kansainvälisistä suuryrityksistä, yksittäisiin siviilihenkilöihin. Uusi tarve on erityisesti vastaanottokeskusten lisääntyminen, joka on kasvattanut perusvartioinnin tarvetta huomattavasti. Toisena tarpeena on maailman tilanteesta johtuva terrorismin uhka, joka asettaa turvallisuusjärjestelyille uusia vaatimuksia. Yritysvakoilun haittoihin herääminen on puolestaan nostanut salakuuntelun- ja katselun paljastamiseen lisääntyvän palvelun kysyntää. Henkilösuojauksen kysyntä on myös hieman kasvussa. Yritykset haluavat huomioida avainhenkilöidensä turvallisuuden. Lisäksi julkisuudessa esillä olleet kaappaustapaukset ovat saaneet ihmiset arvioimaan omaa tilannettansa turvallisuusnäkökulmasta uudelleen, Salmi toteaa.

Ammattitaitoisten palveluiden tuottaminen vaatii erikoisturvallisuuteen koulutetun henkilöstön. Palvelut voivat sisältää muun muassa henkilösuojausta, yksityisetsivätoimintaa, salakuuntelu- tai salakatselulaitteiden paljastamista, alan erikoiskoulutuksen tuottamista, perusvartiointia ja järjestyksenvalvontaa.

– Lähes kaikki yritysturvallisuutta horjuttava toiminta alkaa tarkkailusta. Yritysturvallisuuden saralla uutta onkin tarkkailun paljastamiseen tarkoitettujen palveluiden tarjonta. Tarkkailunpaljastamistehtävissä ei käytetä perusvartijoita, vaan pitkän kokemuksen ja erikoiskoulutuksen saaneita vartijoita, jotka osaavat käsitellä saatua informaatiota.

– Turvallisuusalan henkilöstöä kannattaa kouluttaa jatkuvasti. Perusvartijoidenkin tulisi saada koulutusta uusien uhkakuvien havainnointiin ja ymmärtämiseen. Yritysten tulisi päivittää turvallisuusohjeistukset vastaamaan uusia uhkakuvia ja kouluttaa henkilökuntansa toimimaan ohjeistusten mukaisesti, sanoo Salmi.