Hyvä taloushallinto antaa yritykselle parhaat edellytykset tehdä päätöksiä ajantasaisilla taloustiedoilla. Se hälyttää nopeasti poikkeamista ja mahdollistaa liiketoiminnan suunnittelun kannattavalla tavalla.

Huono taloushallinto tuottaa tarpeettomia konkursseja.

Tilitoimiston näkökulmasta hyvä taloushallinto on huolenpitoa asiakkaista ja kokonaisvaltaista asiantuntijapalvelua asiakkaan hyväksi. Hyvä taloushallintopalvelu on oma-aloitteista, suunnitelmallista ja laatuvarmennettua toimintaa, joka noudattaa toimialan standardin (TAL-STA) mukaista alan hyvä tapaa.

 

Kirjanpitolaki ja hyvä taloushallinto

2016 vuoden alussa voimaan astuva kirjanpitolaki lähtee pitkälti siitä, että liikkeen- ja ammatinharjoittajan kirjanpitoa tehdään vain verotusta varten, eikä niinkään yrityksen omaa talousohjausta varten. Uudistuksen myötä mikroyrityksen kokorajoissa toimivan liikkeen- ja ammatinharjoittajan on mahdollista pitää maksuperusteista kirjanpitoa ilman tilikausikatkosta ja tilinpäätöksen laatimista.

Menestynyt yrittäjä tietää, mikä on hyvän taloushallinnon merkitys yrityksen pärjäämiselle. Tulojen ja menojen jatkuva seuraaminen on edellytys sille, että päätökset nojaavat oikeisiin tunnuslukuihin. Tilikauden päättäminen ja tilinpäätöstietojen tuottaminen muun muassa rahoitushakemuksia, elinkeinolupia, elinkeinotuki ja –avustushakemuksia varten kuuluvat hyvän taloushallinnon perusteisiin.

 

Taloushallinnon digitalisoinnilla lisää kilpailukykyä

Yritysten on tällä hetkellä haastavaa saada reaaliaikaista taloustietoa kirjanpidosta. Vaikka osa laskuista kulkee jo sähköisesti, suuri osa liiketapahtumista saapuu edelleen kirjanpitoon viikkoja jälkikäteen ja tietoa tallennetaan paljon manuaalisesti. Tiedonsiirrot eri järjestelmien välillä ovat haasteellista, koska yhteistä standardia ei ole olemassa.

Taloushallinnon digitalisaatio ja tietosisältöjen standardointi parantaisi Suomen pk-yritysten tehokkuutta ja kilpailukykyä. Taloushallintoliitto ajaa aidosti reaaliaikaista ja standardoituun TALTIO-muotoon perustuvaa taloushallintoa kaikille. Lisäksi liitto toivoo parannuksia verkkolaskutuksen yleisyyteen ja toimivuuteen, koska verkkolaskulla kulkeva tietosisältö on yritysten taloushallinnon digitalisoimisen ydin.

Jokainen yritys ansaitsee hyvän taloushallinnon. Jos yritys on tehnyt oman ”huolenpitosopimuksensa” asiantuntevan tilitoimiston kanssa, yrittäjä voi itse huoletta keskittyä oman yritystoimintansa kasvattamiseen. Auktorisoidusta Taloushallintoliiton jäsentoimistosta saa alan standardien mukaista hyvää taloushallintoa.