• Kuinka tarjolla olevista ratkaisuista valitaan omalle yritykselle sopivin?

Vertaillaan muutakin kuin palvelun hintaa ja keskustellaan palveluntarjoajan kanssa siitä, mitä hän on valmis toimittamaan ja minkälaisilla toimintaehdoilla. Järjestelmäratkaisun valinnassa on varauduttava yritystoiminnan kasvuun, siksi se ei saa olla liian rajoittunut.

 

• Mitä järjestelmän hallintaan ja käyttöön liittyviä tietoja ja osaamista yrityksestä on löydyttävä?

Taloushallintojärjestelmät ovat varsin käyttäjäystävällisiä. Siksi varsikaann pienen yrityksen kohdalla erityisiä järjestelmätaitoja ei tarvitse olla. Isommassa yrityksessä, jossa rakennetaan mahdollisesti räätälöityä in-house ratkaisua, on varauduttava useiden ihmisten työpanokseen ja ulkopuolisten asiantuntijoiden apuun. Ongelmat eivät ole yleensä teknisiä vaan pikemminkin ihmislähtöisiä, siksi on tärkeää, että yrityksestä löytyy tekniikkaa ymmärtävä laskenta-ammattilainen tai taloushallintoa ymmärtävä koodari.

 

• Tarjoaako e-taloushallinto myös ekologista hyötyä?

Sähköisen laskutuksen hiilijalanjälki on pienempi kuin paperisen laskun. On esimerkiksi arvioitu, että yrityksestä lähtevän laskun hiilidioksidipäästöt ovat alle puolet paperisen laskun päästöistä ja vastaanotetun verkkolaskun päästöt ovat alle neljäsosan paperilaskun hiilijalanjäljestä.

 

• Kuinka yleistä e-taloushallinnon käyttö pk-yrityksissä nykyään jo on?

Eri arvioiden mukaan noin 50–70 % yrityksistä käyttää verkkolaskutusta. Ohjelmistoja kyllä käytetään, mutta prosesseja kehitetään liian harvoin. Digitalisoitumisen hyötyjä ei ole osattu hyödyntää kokonaisuudessaan.

 

Taloushallinnon voi myös ulkoistaa

Aloitteleva yrittäjä voi käytännössä ulkoistaa kaiken taloushallinnon ja silti seurata tilannetta reaaliaikaisesti. Näin yrittäjä voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja jättää taloushallinnon manuaalityön ammattilaisten tehtäväksi. Yhteistyökumppaniksi olisi hyvä valita palveluntoimittaja, joka tarjoaa myös taloushallinnon konsultointia ja sparraisi tulevan tilikauden suunnittelussa.

Sähköisen taloushallinnon palveluntarjoajista monet tekevät kuitenkin pelkkää rutiinityötä ilman varsinaista asiakaspalvelua. Jos numeroiden tulkinta ja analysointi jäävät tekemättä, eivät sähköisen taloushallinnon hyödyt tule kokonaan yrityksen käyttöön; olihan alun perin tarkoitus tuottaa nopeasti ajantasaista tietoa päätöksenteon tueksi.