businessteknologiat

TOPICS

Sponsored content

API-talous auttaa menestymään

Tällä hetkellä nopeimmin kasvavat yritykset ovat lähes poikkeuksetta alustaliiketoimintamallilla toimivia yrityksiä, jotka tarjoavat APIt resurssien jakamisen ja vuorovaikutuksen parantamiseen sekä yhdistävät ja tekevät niiden pohjalta liitännäisiä muiden palveluihin.

Sponsored content

Hyöty ei saa hukkua dataan

IoT tai tekniikka eivät saa olla syitä kerätä dataa, vaan tarve lähtee liiketoiminnan kehittämisestä, lisäarvon tuottamisesta, rahan säästämisestä ja asiakaspalvelun parantamisesta. Rajapintojen kautta yhdistetään asioita ja ihmisiä sekä kehitetään tietämystä.

Sponsored content

IoT-järjestelmä ei synny ilman dataa

Teollisuusyritykset haluavat löytää uusia keinoja toiminnan tehostamiseen. Kone- ja laitevalmistajat pyrkivät parantamaan toimittamiensa järjestelmien luotettavuutta, tarjoamaan ennakoivan huollon palveluja sekä ratkaisemaan asiakkaidensa tuotanto-ongelmia nopeasti.

Sponsored content

”Tekoälyn hyödyntäminen ei ole enää vain suurten yritysten yksinoikeus”

Tekoälyn olemus tänä päivänä on olla ennen kaikkea datan hyödyntämisen ja automaattisen käsittelyn apuväline. Enää tekoälyn hyödyntäminen ei ole vain suurten yritysten yksinoikeus – datan määrän, monimuotoisuuden ja merkityksen kasvu on tosiasia toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta.

Sponsored content

Päivitä osaaminen tai putoa pelistä 

10 vuoden ajan muutosta taloushallinnon alalla johtanut Tiia Turkki näkee digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisen kilpailukyvyn säilyttämisen elinehtona, mutta silti
keskustelu robotiikan liiketoimintamahdollisuuksista tuntui haasteelliselta.

Sponsored content

API on ajattelutavan muutos

APIt ovat ohjelmointirajapintoja, joita käyttämällä liiketoimintaan saadaan teknologia- ja toimittajariippumattomuutta. APIt liittävät erilaisia palveluja ja järjestelmiä yhteen.

Datan arvo kasvaa ekosysteemeissä

Data ei kulu käytössä vaan sitä voidaan hyödyntää moneen kertaan. Datan hyödynnettävyys ja siten arvo muuttuu sen mukaan, mitä metadataa siihen liitetään ja kenelle sitä jaetaan. Datan oikeellisuus on olennaista.

Sponsored content

Digitaalinen muutos vaatii ymmärrystä

Liiketoiminnan tehostaminen digitalisaation avulla on kuin mikä tahansa muutosprojekti. Päämäärän tulee olla selkeä ja liiketoimintaa tukeva, on valittava oikeat teknologiat ja ymmärrettävä miten ihmiset hyötyvät siitä.