– Toimitilaa etsivän kannattaa miettiä, minkälaisia tiloja henkilöstö työtehtäviensä pohjalta todella tarvitsee. Lopputulos on aivan erilainen, kun neliöiden sijaan mennään ihmiset ja tehtävät edellä, toteavat Skanskan rakennuttajainsinööri Krista Niemi ja vuokrauspäällikkö Michael Ekström.

Monitilatoimistossa työskennellään joustavasti erilaisia toimintoja tukevissa tiloissa. Näitä voivat olla esimerkiksi hiljaisen työskentelyn tilat tai kohtaamistilat. Monitilatoimiston suunnittelua ohjaa siis se, mitä tiloissa tehdään.

– Perinteisissä toimistoissa yhden työpisteen käyttöaste on noin 30-40 %. Omiin tiloihin ei aina myöskään tarvita esimerkiksi isoa keittiötä tai neuvottelutilaa. Monitilatoimistot ovatkin tilatehokkuudeltaan vertaansa vailla, ja monipuoliset sisustusratkaisut tekevät niistä hyvin viihtyisiä, Ekström sanoo.

Moni yritys toimisi mielellään uusissa, moderneissa tiloissa. Toiveiden toteutumista estää turhaan mielikuva siitä, että uusi on aina kallista.

– Asiantuntemuksemme avulla voimme näyttää yritykselle mikä sen todellinen tilan tarve on. Yritykset yllättyvät siitä, miten paljon vähemmän tilaa tarvitaan, kun siirrytään monitilatoimiston käyttöön. Kokonaiskustannusten pienenemisen ohella tiloista saadaan avarammat, viihtyisämmät ja paremmin yrityksen strategiaan sopivat. Monitilatoimistossa työnteko sujuu nopeammin ja tehokkaammin, Ekström ja Niemi toteavat.

Monitilatoimistoon siirryttäessä on tärkeää sitouttaa prosessiin koko yrityksen henkilökunta, ja aloittaa tilan etsiminen hyvissä ajoin.

 

K6 – tehdashenkisyyttä ja merimaisemia

Sörnäisten rantaan, alueen viimeiselle rakentamattomalle tontille, nousee Skanskan toimesta K6: ekotehokas, alueen ilmeeseen ja tunnelmaan saumattomasti istuva kahdeksankerroksinen toimitalo.

– Sijainti on tietenkin tärkein kysymys. Sen lisäksi tilojen joustavuudelta, talotekniikalta ja palveluilta vaaditaan tänä päivänä paljon. On tärkeää, että tilat todella ovat muunneltavissa ja tukevat jokaisen toimijan liiketoimintaa ja imagoa, toteavat Niemi ja Ekström.

– K6 on talo, jolla on oma identiteetti; kohtaamispaikka, jonka hotellimaailmaa henkivä vastaanotto palveluineen toivottaa myös ohikulkijat tervetulleeksi. Talo palveluineen vastaa vaatimuksiin työn ja muun elämän saumattomasta yhdistymisestä. K6:sta yritys saa neliölleen sen verran tilaa, kuin se oikeasti tarvitsee, sanoo projektin rakennuttamisesta vastaava Niemi, ja jatkaa:

– Mahdollistamme hyvin monentyyppisten toimijoiden kohtaamisen alueen hengessä. Koko kulmasta tulee todella elävä.

 

Lyhyt matka kaikkialle

K6 sijaitsee liikenteellisesti loistavassa solmukohdassa.

– Saavutettavuus on liikennevälineestä riippumatta erinomainen nyt ja tulevaisuudessa. Perille pääsee jopa raitiovaunulla, Niemi toteaa, ja jatkaa:

– Toivomme, että uusia tiloja mielivä haastaa rohkeasti meidät tarjoamaan yksilöllistä ratkaisua. Valmista ajatusta ei tarvitse olla siitä, miten muutos toteutetaan. Lähtökohtana voi olla vaikkapa se, että halutaan toimia tehokkaammin ja pienemmin tilakustannuksin. Me osaamme kysyä oikeat kysymykset, joiden kautta prosessi etenee vaivattomasti.