– Vuokralaisten, sijoittajien ja kiinteistökehittäjien käsitykset toimitilavuokrauksen vastuullisuudesta käyvät nykyään monilta kohdin yksiin, toteaa Hartela Etelä-Suomi Oy:n varatoimitusjohtaja Tapio Rantanen.

– Kiinteistöliiketoiminnassa vastuullisuus kattaa sekä taloudellisen-, sosiaalisen- että ympäristövastuullisuuden. Kannattavuus ja ympäristöarvot ovat tärkeitä, mutta näin on myös vastuullisuuden vaikutus yksittäisiin työntekijöihin organisaatiossa.

Tänään valittu vastuullisuus takaa, että liiketoiminta jatkuu myös huomenna.

– Ympäristövastuullisuudessa on vallalla muutama suurempi suuntaus, joiden kohdalla voidaan puhua megatrendeistä. Ensimmäinen niistä on saavutettavuus.

– Sekä vuokralaiset että kiinteistönomistajat pitävät tärkeänä sitä, että kiinteistö sijaitsee joustavien ja toimivien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Esimerkiksi ulkomaiset kiinteistösijoittajat eivät kiinnostu kohteesta, joka ei sijaitse raideliikenteen välittömässä läheisyydessä, kertoo Rantanen.

Yksityisautoilijoille saavutettavuus merkitsee riittäviä pysäköintipaikkoja sekä yhä enemmän myös sähkö- tai hybridiautojen latausmahdollisuutta. Rantanen näkee latausmahdollisuuksien puutteen jopa esteenä ekoautojen lisääntymiselle.

– On turhauttavaa, kun ei tiedä missä voi kätevimmin ladata autonsa, hän sanoo.

Saavutettavuudeltaan hyvä toimitila kannustaa työskentelijöitä myös kevyen liikenteen väylien käyttöön: polkupyörille on omat säilytyspaikkansa ja sosiaalitiloissa on riittävästi suihkutiloja, joissa peseytyminen ja vaatteiden vaihto sujuvat näppärästi.

 


Vastuullisuus on arkipäivää Hartela Etelä-Suomen varatoimitusjohtaja Tapio Rantaselle ja toimitusjohtaja Matti Aholle. | Kuva: Sini Pennanen


 

Ympäristöarvot nousussa

Toisena megatrendinä Rantanen mainitsee ympäristöarvot.

– Kansainvälinen LEED-sertifiointi on yhä tärkeämpi arviointiperuste kiinteistöalalla. Ympäristöarvot ovat mukana jo kiinteistöjen suunnittelupöydällä esimerkiksi energiamuodon valinnassa. Tässäkin kiinteistön haltijan ja vuokralaisen edut yhtyvät: mitä energiatehokkaammaksi kiinteistö rakennetaan, sitä pienemmät ovat hoitokulut. Erityisesti hoitokulujen ennustettavuus on vuokralaisten puolella tärkeä seikka.

– Kolmas suurempi suuntaus liittyy toimitilojen tehokkaampaan suunnitteluun. Tämä ei tarkoita neliöiden nipistämistä vaan sitä, että erilaisin monitilaratkaisuin luodaan kaikenlaisille työtehtäville omat, niille parhaiten soveltuvat vyöhykkeet. Monitilaratkaisuissa on havaittu erityistä panostuksen tarvetta hiljaisen työn tiloille.

Työelämän muuttuessa toimitilojen tarpeetkin muuttuvat. Rantasen mukaan esimerkiksi jaetut työpisteet tulevat lisääntymään, sillä etätyömahdollisuuksien lisääntyesssä läsnäolo työpaikalla ei ole enää yhtä välttämätöntä kuin aiemmin. Työpisteet tullaan tulevaisuudessa suunnittelemaan yhä enemmän kommunikaation ja tiedonkulun ehdoilla.

Hartela on toimitiloja suunnitellessaan ottanut nämä trendit huomioon. Esimerkkinä Rantanen mainitsee Kiinteistö Oy Ilmalan Aseman Helsingissä, uuden Keski-Pasilan rakennusalueen välittömässä läheisyydessä.

– Ilmalan Asema -toimistokohde täyttää vastuullisuuden vaatimukset, sillä se on nimensä mukaisesti aivan kiinni Ilmalan juna-asemassa tarjoten nopean pääsyn Helsingin keskustaan tai Helsinki-Vantaan lentokentälle. Tärkeimmille ulosmenoteille sujahtaa nopeasti omalla autolla. Myös kiinteistön energiankulutus ja tilankäyttö on suunniteltu tehokkaiksi. Kohde täyttääkin lähes kaikki nollaenergiatason vaatimukset.

Tänään valittu vastuullisuus takaa, että liiketoiminta jatkuu myös huomenna.

 

Lisätietoja:

hartela.fi/toimitilat
operaatioilmala.fi