Agile Work on kokonaisvaltaiseen työympäristöjen ja työkulttuurin kehittämiseen erikoistunut yritys. Yrityksen erityisosaamista on palvelumuotoilu, sisustusarkkitehtuuri, projekti- sekä muutosjohtaminen.

– Nykyaikaisen työympäristön tehtävä on mahdollistaa ennen kaikkea se, että työntekijä pystyy tekemään työtään oikeiden ihmisten kanssa, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan, tutkimus- ja strategiajohtaja Antti Pitkänen Agile Workista sanoo.

Samalla hän muistuttaa, että työympäristöllä voi olla suuri positiivinen tai vastaavasti negatiivinen vaikutus työntekijän viihtyvyyteen, tuottavuuteen ja työhyvinvointiin. Tutkimusten mukaan yritykset, jotka keskittyvät asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehittämiseen ovat kannattavampia ja houkuttelevat parempaa osaamista.

– Eräs asiakkaamme havahtui tähän, kun heidän vaivalla rekrytoimansa johtohenkilö perääntyi tarjouksesta nähtyään tulevan työympäristönsä. Uuden toimiston valmistumisen jälkeen samainen asiakas totesi, ettei asioiden enää pitäisi olla ainakaan tiloista kiinni.

Työympäristöä, työkulttuuria ja työntekijäkokemusta Pitkänen suosittelee kehittämään yhdessä, osallistaen ja kokeillen.

– On tärkeää, että näitä kolmea kehitetään jatkuvasti ja johdonmukaisesti ymmärtäen, mikä työntekijöiden todellinen tarve on ja minkälaista toimintaa halutaan erityisesti yrityksen puolesta tukea. Työympäristön suunnittelu on vain murto-osa kokonaisuudesta, mutta se on usein nopein ja näkyvin tapa edistää muutosta.

"Työyhteisön kannalta on tärkeää luoda yhteiset, kaikille selvät pelisäännöt."

Agile Workissa tiedetään, että yrityksissä on erilaisia työntekijöitä, joilla on myös erilaisia unelmia, odotuksia ja tarpeita. Kaikkia toiveita ei aina voida huomioida, mutta Pitkäsen mukaan oikealla polulla ollaan silloin, kun pystytään luomaan monipuolinen, joustava ja kehittyvä työympäristö.

– Työyhteisön kannalta on tärkeää luoda yhteiset, kaikille selvät pelisäännöt. Toiminta muuttuu viikoittain, joten työympäristönkin pitää mukautua muutoksiin vaivattomasti.

Pitkänen huomauttaa vielä työympäristömuutoksen vaativan rohkeutta, oivallusta sekä uskoa siihen, että ollaan tekemässä oikeita asioita.

– Ulkopuolisen asiantuntijan rooli tässä kaikessa on fasilitoida, haastaa ja auttaa yritystä löytämään kokonaisuuden kannalta parhaat ratkaisut.