MITÄ HYÖTYÄ SAAT ULKOISTAMALLA LOGISTIIKKAPALVELUT:

 • LOGISTIIKAN ASIANTUNTIJUUTTA & TIETOTAITOA
 • TUOTTAVUUTTA
 • KUSTANNUSTEN LASKUA
 • TYÖNTEHOKKUUTTA
 • LAATUTASON NOUSUA
 • PROJEKTINHALLINNAN
 • TOIMITUSKETJUN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
 • NYKYAIKAISET KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT JA AJONEUVOT
 • TARVITTAVAT VARASTO- JA TERMINAALITILAT
 • VÄHEMMÄN VASTUUTA
 • ENEMMÄN AIKAA YDINOSAAMISEEN

 

TAVARALÄHETTIEN ARVOT:

 • LAATU
 • HELPPOUS JA SAATAVUUS
 • JOUSTAVUUS
 • VASTUULLISUUS
 • REHTIYS

Luotettava logistiikan yhteistyökumppani luo vakautta ja turvallisuutta logistiikassa onnistumiseen sekä antaa asiantuntijuutta omasta toimialastaan. Jokainen on parhaimmillaan omalla kentällään.

Ulkoistamisella saadaan suurempaa tuottavuutta, selvää kustannusten laskua, tarvittava tietotaito sekä lisättyä työntehokkuutta. Kuten tiedetään, logistiikan ulkoistamisella kiinteät kustannukset saadaan muuttuviksi kustannuksiksi, mutta saadaan myös pidettyä tietty laatutaso tai mitä todennäköisemmin parannettua sitä. Yksi tärkeä syy logistiikan ulkoistamiselle voi olla esimerkiksi nopea volyyminkasvu, joka vaikuttaa merkittävästi tehokkuuteen. Tuotanto- ja varastotilojen sekä kaluston kapasiteetti ei yksinkertaisesti ole riittävä kasvuun nähden ja se vaatii nopeaa reagointia. Kuitenkin suurien investointien ja hankintapäätösten tekeminen yrityksessä vaatii aikaa sekä varmaa tietoa siitä, että volyymin nopea kasvu ei ole vain tilapäistä. Turhia investointeja ei halua kukaan tehdä. Joillakin toimialoilla sesonkivaihtelevuus on suurta ja etenkin henkilöstöresurssien suunnittelu haastavaa. Ulkoistamisella saadaan turvattua tarvittava henkilöstömäärä sekä säilytettyä hyvä työnkierto ja mikä tärkeää, ylläpitää työhyvinvointia.

Logistiikan suunnittelu vaatii terävää ajattelua ja suunnittelua sekä pitkän linjan toimialatuntemusta. Siihen ei kuka vaan kykene, ainakaan silloin, jos halutaan ketterää suunnittelua ja projektinhallintaa. Ja niitä säästöjä. Tietotaito, jota logistiikan ammattilaiset kantavat, on jokaisen yrityksen käytettävissä. Täytyy vain löytää juuri omille tarpeilleen sopiva kumppani.

Mitä muuta konkreettista hyötyä logistiikan ulkoistamisella saa?

Saat käyttöösi nykyaikaisimmat ja tehokkaimmat logistiikan käyttöjärjestelmät, projektinhallinnan sekä suunnitelman logistiikan kannattavuudelle ja tehostamiselle. Logistiikkayritys kantaa myös vastuun siitä, että lain vaatimat luvat ovat ajantasalla. Saat tarpeisiin soveltuvat ajoneuvot sekä varasto- ja terminaalitilat. Ainainen vastuun kantaminen kuljetuksien aikatauluissa pysymisessä ja tietyn laatutason pitämisessä voi olla haastavaa, mutta ulkoistamalla vastuunkanto siirtyy logistiikkayritykselle. Ja mikä tärkeintä saat enemmän aikaa omaan ydinosaamiseeesi, joka kasvattaa kilpailukykyäsi.

 

Millainen on hyvä yhteistyökumppani logistiikassa?

Kun aloitetaan ulkoistamisprosessi, sen täytyy olla hallittu ja hyvin suunniteltu. Prosessi suunnitellaan yhdessä, hyvässä vuorovaikutuksessa ja molempien osapuolien täytyy olla sitoutuneita. Hyvä logistiikkakumppani etsii ja tarjoaa kustannustehokkaita ratkaisuja ja ohjaa prosessia eteenpäin. Ulkoistamisprosessi vaatii strategian suunnittelun, joka auttaa hallitsemaan toimitusketjua kokonaisvaltaisesti. Siinä täytyy ottaa huomioon toiminnat, toimintojen valvonta ja hallinta, aikataulut ja seuranta. Hyvä logistiikkakumppani hahmottaa kokonaisuuden, ymmärtää yrityksesi toimintaa sekä tarpeita ja antaa oikeita ratkaisuja ajatellen juuri sinun yritystäsi.

Jotta yhteistyö on sujuvaa, kannattaa logistiikankumppanin arvomaailman kannatella samoja arvoja, joiden takana itsekin haluat seistä. Samanlaisilla arvoilla saadaan selkeälinjaiset tavoitteet sekä oikeat, yhdessä valitut toimintatavat. Yhteisten arvojen lisäksi kumppanin täytyy olla luotettava. Vastuu on pystyttävä antamaan rohkeasti logistiikankumppanille.

Toimituslaatu ja -varmuus ovat tietenkin oltava myös ensiluokkaista. Oikeat tavarat on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan, joka on yhteistyön perusedellytys. Jotta nämä asiat ovat kunnossa, vaatii se kumppanilta joustavuutta ja saatavuutta. Me Tavaraläheteillä haluamme painottaa juuri näitä arvoja ja palvelumme johtoajatus on helppous. Haluamme olla aina saatavilla ja asiakkaan on päästävä helpolla, siksi meille soitto riittää. Reagointikyvyn on oltava nopeaa ja riskit on tunnistettava, jotta ongelmia pystytään välttämään.

 

Millainen yritys Tavaralähetit on?

Tavaralähetit on lähettipalveluihin ja muihin vaativiin kuljetuksiin keskittynyt kuljetusliike, jolla on oma runkolinja Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan alueella. Toimimme myös Pohjois-Ruotsin alueella, missä terminaalimme sijaitsee Luleåssa. Luleån kautta toimintamme laajenee koko Pohjois-Suomeen. Tavaralähetit on ammattilaisten perustama yritys, joka on luonut vahvat verkostot sidosryhmiinsä. Tällä hetkellä meillä on yhteensä kolmekymmentä kokenutta ja asiantuntevaa työntekijää. Alihankkijoita meillä on suunnilleen kymmenen kappaletta, joten kaikkineen työllistämme yhteensä noin viisikymmentä yksityistä autoilijaa.

Me tarjoamme yrityksille rehtiä ja reipasta kuljetuspalvelua sekä takaamme parhaan laadun. Tarjoamme henkilöstölle hyvän työpaikan, jossa saa olla ylpeä tekemästään työstä ja jokaisen työntekijän toimintaperiaate nousee arvoista, joiden takana halutaan seistä. Koska voimavaramme on henkilöstö, arvostamme ja pidämme siitä hyvää huolta. Hyvinvointi takaa sen, että loppuasiakas on tyytyväinen. Uskomme ja luotamme omaan ammattitaitoomme sekä haluamme olla joustavia, rehellisiä ja löytää asiakkaillemme aina paras ratkaisu. Meille on tärkeää, että asiakkaan asiakas on tyytyväinen. Vastuullisuus on läsnä jokapäiväisessä toiminnassa ja kasvu halutaan pitää hallittuna, pitkäjänteisenä ja kestävänä. Haluamme myös kehittää toimintaamme koko ajan eteenpäin kestävän kehityksen periaatteella ja luoda näin lisäarvoa sidosryhmille.

 

 

 

 

 

 

Annika Lohva-Laitinen
040 551 0532, annika.lohva-laitinen@tavaralahetit.fi

Löydät meidät Facebookista ja Instagrammista @tavaralahetit