Ostaja voi due diligencen avulla tehdä yrityskaupan kohteen taloudellisen, verotuksellisen ja oikeudellisen analyysin. Kaupan kohteen on oltava valmis paljastamaan yrityksensä kaikki arkaluontoisimmatkin tiedot, kuten palkkisopimukset ja patenttikirjat.

– Yritysjärjestelyn materiaalit ovat yrityksen arkaluontoisimpia asiakirjoja. Niiden joutumisesta vääriin käsiin koituu vakavia seurauksia, Admincontrolin datahuoneasiantuntija Erik Alopaeus sanoo.

– Tämän vuoksi due diligencen materiaalit tulisi rakentaa, hallinnoida ja jakaa tietoturvallisessa ympäristössä, joka vastaa nykyistä tietosuoja-asetusta.
Alopaeus muistuttaa, että suuri tietoturvariski syntyy helposti, jos yrityksen johto käyttää kuluttajakäyttöön suunnattuja, yleensä ilmaisia tiedostonjakoalustoja.

– Yrityskauppakeskusteluissa käytössä saattaa olla sähköposti, jolloin tietoturvariski korostuu.


Admincontrol tarjoaa tietoturvallisen alustan

Admincontrolin virtuaalinen datahuone on räätälöity selkeyttämään ja tukemaan due diligence -prosesseja. Datahuonepalvelu on paikallisesti toimiva, turvallinen ja helppokäyttöinen alusta kaikille osapuolille.

Alopaeuksen mukaan datahuoneessa kohdeyritys voi valita, kuka näkee mitäkin dokumentteja.

– Kaupantekoon osallistuu usea taho, mutta kaikkea tietoa ei kuitenkaan ole tarkoitettu jokaisen silmille.

Yritysjärjestely tulee usein vastaan yllättäen, eikä yrityksen sisällä monesti ole valmistauduttu siihen riittävän hyvin. Asiaankuuluvia dokumentteja ei välttämättä ole valmiina heti. Dokumentteja saatetaan säilyttää papereina eri kaapeissa ja toimipisteissä.

– Tulevaa mahdollista yrityskauppaa olisi tärkeää alkaa valmistella heti ja alkaa kerätä materiaaleja datahuoneeseen. Admincontrol on valmis auttamaan asiakasta koko due diligencen ajan ympäri vuorokauden, Alopaeus sanoo.