Akordi Oy on vuonna 2013 perustettu suomalainen asiantuntijayritys, joka tarjoaa organisaatioille neuvottelu-, konfliktinratkaisu- ja sovittelupalveluja sekä niihin liittyvää koulutusta. Akordin näkemyksen mukaan sidosryhmäyhteistyön taitava yritys saa selkeän kilpailuedun.

- Yritykset ja julkiset organisaatiot toimivat tänä päivänä verkostoissa, joissa omia päämääriä on edistettävä toisten kanssa neuvotellen. Samalla organisaation maineesta ja toiminnan hyväksyttävyydestä eli "sosiaalisesta toimiluvasta" on tullut yhä tärkeämpi tuotantotekijä, toimitusjohtaja Jonna Kangasoja tiivistää.

- Arjen ydinkysymykseksi nousee se miten verkostossa onnistutaan rakentamaan tuloksellista dialogia ja yhteistyötä kaikkien niiden kanssa, joihin oma toiminta vaikuttaa. Onnistunut sidosryhmäyhteistyö luo aitoa kunnioitusta ja ilmapiirin, jossa ollaan valmiita puolin ja toisin kuulemaan ja käsittelemään erilaisia mielipiteitä ja intressejä. Uskomme vahvasti, että yritys, jolla on kyky ennakoida konflikteja ja rakentaa sidosryhmäosaamista, pärjää kilpailijoitaan paremmin, hallituksen puheenjohtaja Lasse Peltonen painottaa. 

 

Apua monimutkaisiin tilanteisiin 

Akordi toimii Suomessa vielä melko tuntemattomalla alueella. Ympäristösovittelu tarkoittaa vaikeiden intressiristiriitojen ratkomista puolueettoman ammattilaisen avustuksella.

- Meidän tehtävämme on auttaa organisaatioita rakentamaan laadukkaampia osallistumis- ja neuvotteluprosesseja ja niiden myötä kestävämpiä ratkaisuja yhdessä sidosryhmien kanssa, Kangasoja kertoo. 

Aina kun ympäristöä muokataan rakentamalla tai muulla tavoin, mukana on erilaisia intressejä, joita on vaikea sovittaa yhteen.

- Usein toimijoilla on valmiiksi kitkeriä muistoja toisistaan eikä luottamusta juurikaan löydy. Puolueeton taho voi lisätä luottamusta ongelmanratkaisuprosessiin, joka tuo toimijat yhteen. Akordi on toiminnassaan sitoutunut yhdysvaltalaisen Association for Conflict Resolutionin eettisiin standardeihin. Hyvä lopputulos edellyttää,  että kaikkien huolenaiheet otetaan heti alusta alkaen vakavasti ja pyritään ymmärtämään ja kunnioittamaan niiden takana olevia tarpeita ja arvoja, Kangasoja kertoo.

 

Onko sinun yrityksesi sidosryhmäviisas? 

Peltonen muistuttaa, että yrityksen sidosryhmäosaaminen riippuu paitsi henkilöstön osaamisesta, myös organisaation kulttuurista ja johtamisesta. 

- Voimme auttaa kehittämään yrityksen henkilöstön neuvottelu- ja dialogitaitoja ja rakentamaan kulttuuria, jossa sidosryhmät ymmärretään tasa-arvoisina neuvottelukumppaneina, ei yhdensuuntaisen viestinnän kohderyhminä. Silloin voidaan puhua aidosti sidosryhmäviisaasta yrityksestä.

 

www.akordi.fi
@AkordiFinland