"Ruotsin merkitys Suomen vientimaana on kasvanut, siksi tarvitsemme Ruotsia nyt enemmän kuin koskaan ennen."
 

Näin sanoo Skoglund ja perustelee näkemystään sillä, että Suomen vienti on viime vuosina mennyt alaspäin johtuen osittain Venäjän talouden heikentymisestä sekä kauppapakotteiden aiheuttamista vaikeuksista.

Ruotsin taloudessa sen sijaan menee erittäin hyvin. Ruotsissa tehtiin ajoissa niitä rakenteellisia muutoksia, joita Suomessa ajetaan vasta nyt. Muun muassa eläkeiän muutokset sekä maahanmuuttokysymykset on Ruotsissa osattu ratkaista talouden ja yhteiskunnallisen kehityksen näkökulmasta oikealla tavalla.

- Myös yrittäjyyttä tuetaan Ruotsissa tehokkaasti erilaisilla työllistämismenetelmillä ja byrokratiaa on vähennetty, mikä on johtanut voimakkaaseen start up -yritysten kasvuun.

Ruotsissa on menossa rakennusbuumi, ja suomalaisista yrityksistä rakennusala onkin yksi voimakkaimmin edustetuimmista Ruotsin markkinoilla. Lisäksi it-alalla, terveysteknologialla ja cleantechillä menee nyt hyvin, ja suomalaisyritykset ovat niissä hyvin edustettuina. Vientituotteista öljytuotteet, rauta, teräs ja kemialliset tuotteet ovat kysyttyjä.

Skoglund kertoo, että yksi syy rakennusalan kysyntään löytyy Pohjois-Ruotsista. Siellä malmin kaivuu on vauhdikasta ja peräti kokonaista kaupunkia ollaan siirtämässä, jotta päästään käsiksi sen alla olevaan malmilöydökseen.

- Juuri nyt rohkaisemmekin yrityksiä panostamaan pohjoisiin alueisiin ja rakennusalaan, hän sanoo kannustavasti.

- Pysyäkseen kasvun mukana näillä markkinoilla, suomalaisilla yrityksillä on oltava paikallistuntemusta sekä ruotsinkielen taitoa, Skoglund painottaa.

- Kulttuurin tuntemus on myös tärkeää. Neuvottelutavat ovat Ruotsissa hiukan erilaiset kuin mihin olemme kotimarkkinoilla tottuneet.

Kauppakamari auttaa uusia yrityksiä lähtemään Ruotsin markkinoille muun muassa tiedottamalla mahdollisuuksista, antamalla juridisia palveluita, etsimällä yhteistyökumppaneita ja tekemällä markkinointitutkimuksia. Suomalaisilla työntekijöillä ja yrityksillä on erittäin hyvä maine ja siksi meillä on mahdollisuus menestyä siellä hyvin. Skoglundin mukaan suurena haasteena länsinaapurin markkinoille lähtiessä on kuitenkin kustannustaso ja kilpailukykyisenä pysyminen.

- Olemme tervetulleita Ruotsin markkinoille, kunhan viemme korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, hän muistuttaa.