Tuleva sukupolvi on entistä arvolähtöisempi, jonka johdosta panostaminen muutostilanteiden hoitamiseen hyvin kannattaa.

Hyvin hoidetut muutostilanteet vaikuttavat työnantajamielikuvaan. Se osoittaa myös niin lähtevälle kuin organisaation jatkavalle henkilöstölle, että yritys toimii henkilöstöä arvostavasti ja vastuullisuutta osoittaen myös vaikeassa tilanteessa.

– Tuki irtisanomistilanteessa on yritykselle hyvä sijoitus. Muutostilanteissa yrityksen arvot tulevat testiin. Yrityksen tulee myös ymmärtää muutostilanteiden vaikutukset kaikkiin osapuoliin, toteaa AS3 Finland Oy:n Partner Leena Airola.

Tuki irtisanotulle mahdollistaa hänelle avun muutoksen käsittelyssä ja seuraavan ura-askeleen ottamisessa. Jos muutostilanne on hoidettu hyvin ja myös jatkava henkilöstö saa tukea, he pääsevät paremmin eteenpäin ja se edistää edelleen yrityksen suuntautumista kohti tulevaa. Kun muutostilanteissa kumppani on lähtevien työntekijöiden apuna huolehtien, ettei kukaan jää tyhjän päälle, voi yritys tällöin keskittyä tukemaan yrityksessä jatkavia työntekijöitä.

 

Omasta työmarkkina-arvosta on huolehdittava

Elinikäisiä työpaikkoja ei enää ole, ja on oltava koko ajan valmis kouluttautumaan ja oppimaan uutta. Erilaisten ennusteiden mukaan jopa 50 % työpaikoista nykymuodossaan tulee katoamaan seuraavan 20 vuoden aikana. Muuttuvassa työelämässä omasta työmarkkina-arvosta on pidettävä kiinni.

Muutostilanteissa tuki auttaa irtisanottua kirkastamaan osaamisensa ja suunnittelemaan omaa uraansa ja siten huolehtimaan omasta työmarkkina-arvosta.

– Haluamme olla omalta osaltamme mukana auttamassa työelämän murroksessa, jotta mahdollisimman moni löytäisi itselleen uuden paikan muuttuvassa työelämässä osaamistarpeiden muuttuessa. Yksilöllisissä outplacement-valmennuksissa lähdemme aina valmennettavan tarpeista käsin ja räätälöimme valmennettavan tilanteeseen sopivan kokonaisuuden, kuvaa Senior Coach Mirka Fagerholm AS3 Finland Oy:n tapaa toimia.

AS3 on toiminut organisaatioiden ja yksilöiden tukena erilaisissa muutostilanteissa Pohjoismaissa jo kolme vuosikymmentä. Yrityksen tavoitteena on pitkäkestoiset tulokset.

– Meillä on isot korvat ja kuuntelemme palautetta hyvin herkällä korvalla sekä seuraamme toimintamme laatua, Leena Airola toteaa.

– Vastataksemme muuttuviin tarpeisiin ja työelämän murrokseen, haastamme ja uudistamme jatkuvasti omaa tekemistämme. Tällä hetkellä panostamme erityisesti henkilökohtaisen ja digitaalisen valmennuksen yhdistämiseen, Leena Airola jatkaa.