Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija ja Aalto-yliopiston tohtorikoulutettava Johanna Koroma sanoo, että yritysten toimitilat on muuttuneet työelämän murroksen myötä.

- Nykyisin tehdään paljon liikkuvaa työtä: käydään asiakkaiden luona, ollaan palavereissa tai tehdään etätöitä. Koska työntekijät ovat toimitiloissa läsnä aiempaa vähemmän, tilojen tarve on muuttunut.

Avokonttoreita on ollut jo 70-luvulta lähtien, mutta Koroma haluaa pitää avotoimiston ja monitilatoimiston käsitteet erillään.

- Monitilatoimisto muodostuu nimensä mukaisesti monista erilaisista työskentelytiloista. Siellä on rauhallisia työtiloja yksilötyöhön, vetäytymistiloja puheluille, ryhmätyöhuoneita sekä kohtaamispaikkoja keskusteluille ja tauoille. Kahvitilankin voi suunnitella siten, että sitä voi tarvittaessa käyttää työskentelyyn.

 

Yhteiset pelisäännöt

Johanna Koroman mukaan monitilatoimistossa tarvittavat tilatyypit ja niiden määrä riippuvat yrityksen tavoitteista, koosta ja toimialasta. Järkevästi jäsennellyt tilat lisäävät yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta ja tiedonkulkua.

- Tilojen käyttö vaatii aina yhteisiä pelisääntöjä. Kun tiloissa on useita eri käyttäjäryhmiä, vähentää selkeät merkinnät ja opasteet ylimääräistä hälinää ja liikkumista. Tila on rauhallisempi, kun kulkureitit on merkitty ja kopiokone tai kahvitila löytyy helposti.

Koroman mukaan monitilatoimistoa suunniteltaessa tulee ensisijaisesti kiinnittää huomiota tilojen akustiikkaan ja toiminnallisuuteen sekä ergonomiaan.

- Lähtökohtaisesti monitilan tulee palvella työtä ja sen tekemistä, mikä tukee sekä työntekijän hyvinvointia, että työn tuottavuutta, hän muistuttaa.