Maamme vahva tiedeosaaminen, toimiva infrastruktuuri sekä puoleensa vetävä, puhdas luonto ovat tekijöitä, joilla pärjäämme hyvin kansainvälisissä hakuprosesseissa. Tärkeä valttimme on kauaksi kiirinyt maine maamme vahvasta osaamisesta kongressien ja tapahtumien järjestäjänä. Sopimukset ja aikataulut pitävät, palvelu on ystävällistä ja kielitaitomme on hyvä.

Nopeasti muuttuvat maailmantilanteet vaikuttavat myös kongressien ja kokousten maailmaan. Vaikka yleisesti ottaen päätökset kansainvälisten tiedekongressien pitopaikoista ja –ajoista tehdään vuosia etukäteen, päätökset kokousjärjestelyjen yksityiskohdista tehdään viime hetkillä. Palveluntarjoajilta osataan vaatia rahalle vastinetta ja toisaalta taloudellista riskiä halutaan minimoida. Tähän pystytään vastaamaan ainoastaan palveluntarjoajien ammattitaidolla ja ketteryydellä. Myös nopeasti kehittyvä teknologia haastaa alan palveluntarjoajat aktiivisesti päivittämään tarjontaansa kilpailukykynsä säilyttämiseksi kansainvälisessä vertailussa. Yleisesti ottaen palveluntarjoajilta odotetaan innovatiivisuutta ja muuntautumiskykyä.

Digitalisaatio voidaan nähdä kokousten ja kongressien tulevaisuuden uhkana. Maailmanlaajuisesti on todettu kuitenkin, että digitalisaatio on alaa täydentävä, ei syrjäyttävä elementti. Digitaalisuus osana kokouksia ja kongresseja on omiaan nostamaan tapahtuman profiilia, parantamaan sisältöä ja myös alentamaan tapahtuman kustannuksia, kun painokuluilta säästytään. Kansainvälisissä kongresseissa ihmisten välinen kohtaaminen koetaan edelleen yhtenä tärkeimpänä asiana. Tapahtumissa arvostetaan mieleen jääviä elämyksiä kokouksen sisällöstä ja kohdemaasta.

Suomalaisen tieteen ja huippututkimuksen esitteleminen suurelle yleisölle on ehdottomasti kongressin järjestämisen arvoinen asia. Kun vielä tiedetään, että kokouksiin ja kongresseihin saapuvat vieraat jättävät maahamme keskimäärin viisi kertaa enemmän rahaa kuin keskiverto turisti, voi todeta, että tässäkin mielessä kokousten ja kongressien järjestäminen kannattaa! Kansainvälisen kokouksen tai kongressin järjestäminen on myös erinomainen tapa tehdä Suomi-brändiä tunnetuksi maailmanlaajuisesti. Tutkimuksen mukaan valtaosa kongressikävijöistä kertoo matkustavansa maahamme myöhemmin uudelleen, esimerkiksi perhelomalle. Kun kongressivieraat edustavat usein jopa satoja kansallisuuksia, leviää viesti positiivisesta kokemuksesta laajalle.

Tiedekongresseissa tiede- ja yritysmaailma kohtaavat yleensä toisensa. Tämä on tärkeää eri alojen törmäyttämistä, jolla lisätään maamme positiivista näkyvyyttä maailman medioissa ja herätetään mielenkiintoa Suomea kohtaan sekä matkailu- että investointikohteena.  Onkin hyvä muistaa, että kokous- ja kongressimatkailu on tärkeä osa Suomen ulkomaankauppaa. Lopuksi on ilo todeta, että pitkällä aikavälillä kongressimatkailulla on erinomaiset kasvunäkymät ja tulevaisuus näyttää valoisalta.