Kylmäketjun hallinnassa on tärkeää tuntea sekä tuotteiden vaatimukset että lämpötilan hallinnassa ja seurannassa käytettävien laitteiden ja kaluston toimintaperiaatteet. Käsittelyolosuhteet vaikuttavat ratkaisevasti tuotteiden säilyvyyteen sekä laatuun. Kuljetukset, kalusto, pakkaukset, toimitilat sekä kaikki toiminnot luovat perustan hyvälle tuoteturvallisuudelle.

Viranomaisten hyväksymiä hyvän käytännön ohjeita sovelletaan varsinaisessa kuljetuksessa, terminaalikäsittelyn aikana sekä tuotteiden kuormauksessa ja purkauksessa. Näitä ovat esimerkiksi alkutuotannon kuljetukset, kuljetukset ilman lämpötilavaatimuksia, kuljetukset vakiolämpölaatikoissa, eläimistä saatavien elintarvikkeiden lämpötilasäädellyt kuljetukset sekä pakastekuljetukset. Ohjeet kattavat koko kuljetusketjun lähettäjältä vastaanottajalle.

Kylmäketjun varmistamiseksi tarvitaan tiloja ja kalustoa, joissa on lämpötilan hallintalaitteet. Näin lämpötila pystytään pitämään tuotteille asetettujen vaatimusten rajoissa. Terminaalitiloissa lämpötila hallitaan kylmälaitteiden avulla, ja kuljetusten aikana lämpötilan hallinnassa voidaan käyttää monia erilaisia menetelmiä. Suomen olosuhteissa kuljetuskoreissa tarvitaan sekä jäähdytyslaitteita että lämmityslaitteita. Pakasteita kuljetettaessa tarvitaan jäähdytystä ympäri vuoden.

 

Lähde: http://kylmaketju.fi