Etusivu » Johtaminen » Tunneälyn ja itsetuntemuksen merkitys kasvaa kohisten
Sponsoroitu

Hyvä johtaminen saa organisaatiossa aikaan hyvinvointia ja suotuisaa tunneilmastoa, mikä puolestaan näkyy tehokkuutena.

Kaikki johtaminen lähtee itsensä johtamisesta, ja kaikki itsensä johtaminen lähtee itsensä tuntemisesta. Ensi alkuun virke saattaa kuulostaa pelkältä sanahelinältä, mutta tarkemmin ajateltuna väitteessä on hyvinkin perää.

– Mitä paremmin tuntee itsensä, sitä paremmin tietää omat vahvuutensa, näkee erot itsensä ja muiden ihmisten välillä – ja kykenee ottamaan ne huomioon johtamisessa, Hälsan executive coach Juha Martikainen selventää.

Martikaisen mielestä perinteisten vahvojen johtajien on kaiken kaikkiaan usein haasteellista toimia modernissa työympäristössä.

– Vahvoille johtajille usein ominaisista luonteenpiirteistä, kuten kyvystä vastata erilaisiin haasteisiin, on etua johtamisessa. Samalla johtajan tulee kuitenkin tunnistaa myös vahvuuteensa liittyvät sudenkuopat.

Näistä Martikainen tuo esiin liiallisen kilpailullisuuden, halun olla aina oikeassa, näennäisen haavoittumattomuuden sekä pelolla johtamisen tarpeen.

– Itsetuntemuksella ja tunneälyllä on valtava merkitys johtamisen kehittymisessä ja sillä taas yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa. 

Huippuus ja vahvuus itsessämme

Filosofi Esa Saarinen ilmaisee itsetuntemuksen, itsetutkiskelun ja ajattelun merkitystä oivallisen pehmeästi.

– Haluan auttaa ihmisiä vahvistumaan siinä, minkä he tarkemmin ajatellen tietävät sydämessään oikeaksi. Tämä vaatii ajattelun ajattelua ja mielen avaamista tehtävälistojen tuolle puolen.

Nyt tarvitaan Bond-kyvykkyyttä eli kylmäpäistä harkintaa ja Koskela-kosketusta eli arvoankkuroitua luotettavuutta.

Esa Saarinen, filosofi

Ihmisiltä ja johtamiselta vaaditaan nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän nopeaa oppimista, omaksumista ja tiedon jalostamista.

– Oivallusten synnyttäminen ja kehittymisen stimulointi tulee johtajille yhä tärkeämpään rooliin. Dialogilla tuemme jokaisen potentiaalin hyödyntämistä ja kasvun vahvistamista, valmentaja Susanna Rahkamo tiivistää. 

Kuinka tehdä töitä 100% energialla?

Hyvä johtaminen edistää ihmisten sitoutuneisuutta. Martikainen muistuttaa, että suurin yksittäinen syy vaihtaa työpaikkaa on pettymys suoran esimiehen toimintaan.

– Ongelmanratkaisukyky kasvaa olennaisesti, kun tunneilmasto muuttuu neutraalista positiiviseksi. Vielä suurempi vaikutus on silloin, kun se muuttuu negatiivisesta positiiviseksi.

Johtajan käyttäessä potentiaaliaan vain osittain on seurauksena heikompaa johtamista.

– Jos johtajalla on vain osa energiastaan käytössä, seuraus näkyy läsnäolon puutteena ja huonompina päätöksinä. Tämän vuoksi autan johtajia tekemään 100 % energialla töitä, Martikainen sanoo. 

Hyvästä johtamisesta seuraa Martikaisen mukaan positiivinen kierre.

– Tämä näkyy korkeampana työtyytyväisyytenä, joka usein johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen, joka usein johtaa parempaan kannattavuuteen. 

Johtaja2-valmennus tulevaisuuden johtajalle

Johtamiselta vaaditaan yhä enemmän ”ihmisosaamista” – osaamista kohdata ja tehdä yhteistyötä.

– Haluan valmentajana tukea henkisen pääoman kasvattamista ja kehittämistä. Toisena kokonaisuutena on yhdessä tekeminen, miten menestyvä tiimi rakennetaan, päävalmentajana toimiva Erkka Westerlund sanoo. 

Hälsan lääkäri ja valmentaja Lari Karjula puolestaan painottaa, että tulevaisuudessa kognitiivinen kuormitus kovenee entisestään ja ihmisiltä vaaditaan yhä enemmän.

– Jos tähän ei kyetä reagoimaan laajasti, ongelmat koskettavat meitä yhteiskunnallisesti ja työyhteisöistä voimakkaimmin isompia organisaatioita.  

Hälsan Johtaja2-valmennuksessa tärkeänä osana on vahva vuorovaikutus, moniammatillinen valmentajatiimi sekä hieno valmennettavien ryhmä. Valmennuksella haetaan viisautta siihen, miten tänä päivänä ja tulevaisuudessa rakennetaan menestyviä tiimejä hyvällä johtamisella, itsensä johtamisella ja yhteistyöllä.

– Nyt tarvitaan Bond-kyvykkyyttä eli kylmäpäistä harkintaa ja Koskela-kosketusta eli arvoankkuroitua luotettavuutta ja inhimillistä lämpöä, filosofi Esa Saarinen kiteyttää.

JOHTAJA2-valmennus:
Mitä? Valmennus varmistaa huomisen menestymisen ja ennakoi tulevaisuuden tarpeet ihmisten johtamisessa. Mitä ovat tulevaisuudessa vaadittavat taidot? Millaisilla eväillä menestyvät tiimit rakennetaan?
Kenelle? Yli 300 henkilöä työllistävien organisaatioiden henkilöstöpäättäjät ja toimitusjohtajat. Mukaan otetaan 12 henkilöä. Valinnat tehdään hakemusten ja haastatteluiden perusteella.

Lisätiedot ja hakeminen osoitteessa halsa.fi/johtaja2
Hinta 6 900 € + ALV 24 % 
Päävalmentajana Erkka Westerlund
Muut valmentajat: Esa Saarinen, Susanna Rahkamo, Juha Martikainen, Henri Karjula ja Lari Karjula

Next article