Etusivu » Terveenä työssä » Ergonomian avulla turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä
Sponsoroitu

Vaikuttava keino suomalaisten teollisuusyritysten kilpailukyvyn parantamiseksi on ergonomian hyödyntäminen työmenetelmien ja -prosessien suunnittelussa.

Ergonomian kokonaisvaltaisuuden, eli fyysisten, kognitiivisten ja organisatoristen tekijöiden, huomioiminen mahdollistaa työn kehittämisen sujuvaksi ja häiriöttömäksi. Samalla tulee huomioitua myös ihmisen ja yrityksen sosiaalisen ja teknisen järjestelmän välinen vuorovaikutus ja sopeutettua näin työ vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita.

– Ergonomia tuo hyötyjä sekä työntekijälle että työnantajalle. Sujuva työ on yleensä sekä mielekästä ja työkykyä edistävää että turvallista ja tuottavaa. Ergonomiasta hyötyvät siis kaikki, Trestonin tuoteryhmäpäällikkö Jonna Patama korostaa.

Käytettävyys työpiste-ergonomian ytimessä

Väestön vanhentumisen ja eläkeiän nousemisen myötä samalla työpisteellä työskentelevien työntekijöiden ikäero voi olla jopa 50 vuotta.

– Nuoremmat työntekijät eivät välttämättä tule heti työuransa alussa ajatelleeksi huonojen työasentojen kumulatiivista vaikutusta. Toisaalta taas urakkaa tekevillä työpisteen säätäminen itselle sopivaksi voi unohtua kiireessä. Tähän auttaa hyvä perehdytys sekä myös helposti säädettävät työpisteet, Patama muistuttaa.

Treston onkin panostanut jo yli 50 vuotta kalusteiden käytettävyyteen, jotta työpisteiden ergonomisen työskentelyn mahdollistavia ominaisuuksia olisi helppo hyödyntää. Kun muotoilu ohjaa käyttöä oikeaan suuntaan, työpisteiden säätäminen on vaivatonta. Säätömahdollisuudet ja modulaarinen rakenne mahdollistavat työpisteiden monipuolisen käytön.

Esimerkiksi kokoonpanotyössä sähkösäätöisissä työpöydissä muistipaikalliset pöytäohjaimet nopeuttavat siirtymistä työvaiheesta toiseen.

– Kalusteiden helppokäyttöisyys ja säädettävyys on tärkeää, sillä valmistavassa teollisuudessa samaa työpistettä käyttää yleensä useampi työntekijä, Patama sanoo.

Ihmisen anatomisten tai fysiologisten ominaisuuksien lisäksi Treston ottaa tuotteiden suunnittelussa huomioon myös iän mukanaan tuomat muutokset, kuten esimerkiksi suuremman valon tarpeen.

– Työpisteen valaistusta on tärkeä voida säätää itselle sopivaksi. Varrellisten varusteluosien avulla saa puolestaan helposti tarvittavat komponentit sopivalle työskentelyetäisyydelle. Kun työpisteen saa säädettyä itselleen sopivaksi, työskentelystä tulee sujuvaa kaikenikäisille, Patama korostaa.

Ergonomiaan investointi kannattaa

Ergonomian edistäminen on pitkäaikainen investointi, jonka hyödyt eivät realisoidu hetkessä. Se on kuitenkin vaikuttava investointi työkyvyn ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrää seuraamalla voidaan työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantuminen todentaa helposti, mutta tuottavuuden tarkastelu vaatii työn kehittäjältä selkeää käsitystä työprosesseista ja -menetelmistä.

Turhan työvaiheen ergonomian parantamisen sijaan olisikin tarkasteltava kokonaisuutta ja kehitettävä sitten sen pohjalta työympäristöä ja -menetelmiä, esimerkiksi hyödyntämällä uusinta teknologiaa.

Ergonomian edistäminen on vaikuttava investointi työkyvyn ja kilpailukyvyn edistämiseksi.

Säädettävä työpiste on siis muutakin kuin pelkkä kaluste. Trestonin toimittamien yli 700 000 työpisteen avulla onkin vuosien aikana mahdollistettu yli miljoonan työntekijän terveellinen, turvallinen ja tuottava työnteko. Työpisteiden modulaarisuus tekee niistä lisäksi monikäyttöisiä ja pitkäikäisiä, sillä kymmeniäkin vuosia vanhoja työpisteitä voi yhä päivittää uusilla varusteluosilla uuteen käyttötarkoitukseen sopivaksi.

– Meillä on laaja kokemus teollisuuden työprosesseihin ja -ympäristöihin soveltuvista työpisteratkaisuista. Suunnittelijamme käyvät tarvittaessa paikan päällä yhdessä myyjiemme kanssa kartoittamassa asiakkaiden tarpeet ja niiden pohjalta räätälöimme tarvittaessa kuhunkin työvaiheeseen soveltuvat ratkaisut, kertoo Patama.

Miksi kannattaa valita Treston?

Modulaarisia työpisteitä on helppo muokata tarpeiden mukaan myös vuosien päästä

Työpisteiden suunnittelussa ja toteutuksessa lähtökohtina ovat työ ja sen tekijä

Säädettävien työpisteiden avulla mahdollistetaan ergonominen työskentely

Tutustu tästä, miten ergonomia parantaa työn tuottavuutta ja työhyvinvointia:

Next article