Etusivu » Terveenä työssä » Hyvinvoiva ja tuloksellinen työyhteisö ei ole utopiaa
Sponsoroitu

Hilkka-Maija Katajisto

Partner, Master Trainer, Workplace Nordic

Työuupumuksen ennaltaehkäiseminen on ensiarvoisen tärkeää sekä yksilöille että organisaatioille. 

Työuupumuksen syntyyn ratkaisevalla tavalla vaikuttavia tekijöitä on tieteellisen tutkimuksen avulla pystytty tunnistamaan. On tärkeää, että organisaatiot, johtajat ja meistä itse kukin uskaltaa tietoisesti tutkailla omaa tilannettaan ennakoivien toimenpiteiden mahdollistamiseksi.

– Jaksaminen tai uupuminen ei riipu vain työmäärästä vaan on huomattavasti monisyisempi asia, Workplace Nordicin Hilkka-Maija Katajisto sanoo.

Katajisto korostaa, ettei hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tarvitse sulkea toisiaan pois.

– Asiat tiedostamalla niille voidaan jo ennakoivasti tehdä paljon. Ja tiedostamisessa auttaa tilanteen tarkastelu pätevän mittarin avulla.

”Painotan ihmisyyttä”

Tomi Tuomasjukka

Johdon valmentaja, Työluotsi Oy

Eettinen johtaminen tuottaa hyvinvointia ja tuloksellisuutta. Käytän MBI+AWS-mittausta työssäni johdon ja esimiesten työnohjaajana.

Menetelmä on osoittautunut hyväksi työssä jaksamisen mittatikuksi. Vaikka en etene työkalu edellä, sen avulla hahmottuu helpommin, miten jaksamista voi edistää ja uupumista ehkäistä. Olen huomannut erittäin hyödylliseksi sen, kun mittaus esimerkiksi kertoo, että ”vain 12 prosenttia vertailuryhmästä kokee huonompaa jaksamista kuin sinä”. Se kolahtaa, laittaa omalle jaksamisen kokemukselle mittasuhteet ja riisuu viimeisetkin pärjäämisen ja sinnittelyn aikomukset. Tämä avaa tietä muutoksen avainten etsimiselle – ymmärrys johtaa muutokseen.

Etätyön käsitteen sijasta puhun mieluummin miva-työstä eli ’missä vaan’ -työstä. Meneillään oleva työn murros johtaa siihen, että miva-työ yleistyy.

Koronapandemian aikana työ ja vapaa-aika ovat olleet monelle helpommin yhteen sovitettavissa, mutta toisaalta olemme osittain menettäneet tunteen yhteydestä kollegoihin, eivätkä inhimilliset tarpeet enää tule niin selkeästi esille. Olemme kuitenkin samanlaisia tarvitsevia ihmisiä kuin ennenkin. On tärkeää muistaa, ettei työ ole pelkkää ammatillisuutta, vaan olemme kokonaisia ihmisiä työelämässä. Tässä muutoksessa näen MBI+AWS-mittaukselle paljon käyttöä.   

Maslach Burnout Toolkit™

Maslach Burnout Inventory (MBI) + Areas of Worklife (AWS) on työkalu, jolla arvioidaan työntekijöiden hyvinvointia ja mahdollisen työuupumuksen syitä. Se auttaa kehittämään yksilöitä, organisaatiota ja sen johtamista.

Next article