Etusivu » Terveenä työssä » Moderni työkykyjohtaminen tuo tulosta ja säästöjä
Sponsoroitu

Kaikki tietävät, mitä työhyvinvointi tarkoittaa, mutta harva tulee ajatelleeksi, miten tiiviisti se liittyy myös vapaa-aikaan.

Firstbeatin varatoimitusjohtaja Juho Tuppuraisen mielestä työhyvinvointi voi olla terminä hieman harhaanjohtava, sillä myös jokaisen vapaa-ajan valinnoilla on suuri vaikutus työaikaan – ja toisinpäin.

– Työhyvinvointi liittyy vuorokauden jokaiseen tuntiin. Työkunto rakennetaan pääasiassa edellisen päivän kello 18–23 välillä tehtävillä valinnoilla. 

Tuppurainen puhuu presenteismistä – väsyneenä, kuormittuneena tai sairaana työskentelystä, joka aiheuttaa työkyvyn laskua ja tätä kautta vaikuttaa merkittävästi organisaation suorituskykyyn.

– Oleellisinta on tunnistaa keskeiset palautumiseen vaikuttavat tekijät aina unesta päivän rytmittämiseen asti. Presenteismin ja riskitekijät tunnistamalla voidaan parantaa koko organisaation tuottavuutta ja saada samalla selvää säästöä.

Firstbeat Life – edistä terveyttä ja ennakoi työkykyriskit

Presenteismin mittaamisesta ja ennakoimisesta on Tuppuraisen mukaan olemassa vain vähän tietoa. Firstbeat Life on kuitenkin työkalu, joka tuo tähän mahdollisuuden.

– Firstbeat Life auttaa yksilöä ja työyhteisöä ymmärtämään terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Palvelun avulla hahmottaa luotettavasti omat voimavarat – mikä niitä kuluttaa ja kerryttää.

Firstbeat Life luo uudenlaisen siteen työntekijöiden välille. Kuva: Firstbeat Technologies Oy

Käytännössä Firstbeat Life on moderni työhyvinvointipalvelu koko työyhteisölle, ei vain yksilölle. Kun työkykyä uhkaavat tekijät tunnistetaan jo varhaisessa vaiheessa, yrityksen johto voi tehdä tarvittavia muutoksia myös organisaatiotasolla.

– Firstbeat Life luo uudenlaisen siteen myös työntekijöiden välille. Kysymys on työyhteisön palvelusta ja yhdessä tekemisestä.

Firstbeat Life

Firstbeat Life on tilauspohjainen ja täysin etänä toimiva työhyvinvointiratkaisu moderniin työkykyjohtamiseen ja olennainen osa ennakoivaa terveydenhuoltoa:

Yritysraportointi kehittämisen tukena 
Tarkin sykevälivaihtelun mittaus
Stressin ja palautumisen seuranta
Henkilökohtainen valmennus

Next article