Etusivu » Terveenä työssä » Työterveydenhoidon integroimisella mittavat säästöt
Sponsoroitu

Irja Korhonen

ylilääkäri, toimitusjohtaja, Työterveys Aalto Oy, Työterveys Laine Oy

Kokeilussa työterveyshuollon integroiminen muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoon nopeutti merkittävästi potilaiden paluuta työhön. Mallin kustannusvaikutukset koko maan mittakaavassa kohoaisivat jopa miljardeihin.

Yksi tehokas keino Suomen kestävyysvajeen ratkomiseksi on työurien pidentäminen ja työllisyysasteen nostaminen. Maassamme toipilasajat erikoissairaanhoidon jälkeen ovat jopa kolme kertaa pidempiä kuin muissa hyvinvointivaltioissa. 

Työkyvyn tukemiseen merkittävää apua saadaan työterveyshuollosta, joka parhaiten tuntee työelämän vaatimukset sekä toisaalta työntekijöiden kyvykkyyden. Työterveydenhuollon toiminnallinen sisällyttäminen muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä etuuksiin vahvistaa työikäisten työkykyä. Samaa yhteyttä ei ole millään muulla sote-toimijalla.

– Eri toimijoiden välisessä yhteistyössä työkyvyn tukeminen nähdään yhteisenä prosessina, Työterveys Aalto Oy:n ja Työterveys Laine Oy:n ylilääkäri ja toimitusjohtaja Irja Korhonen sanoo.

– Erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteistyötä tehostamalla sairauspoissaolot voivat oleellisesti lyhentyä.

Korhosen mukaan sairauspoissaolojen lyhentyminen vaatii työkyvyn hoitoa työterveyshuollossa sekä viiveetöntä tiedonsiirtoa eri terveydenhuollon toimijoiden välillä.

Sairauspoissaolot lyhenevät yhteistyöllä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehdyssä kokeilussa työterveyshuolto integroitiin toiminnallisesti muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Saumaton hoitoketju ja kuntoutuspolku työikäiselle -kokeilun rahoitti sosiaali- ja terveysministeriön johtama Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke.

– Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää malli, jonka avulla kroonisesta selkäkivusta kärsivien tai selkäleikkauksen läpikäyneiden osatyökykyisten potilaiden on mahdollista kuntoutua nopeammin ja palata töihin, Korhonen kuvailee. 

Suomessa suuri määrä työikäisiä on estynyt menemään töihin johtuen juuri sairastumisesta, ja monet heistä päätyvät ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Kokeilussa tehtyjen toimenpiteiden tavoitteena oli palauttaa potentiaalista työvoimaa työmarkkinoille.

– Asiakaslähtöisen palvelumallin toteutuminen edellyttää myös työterveyshuollon, Kelan ja TE-toimiston välisen yhteistyön tiivistämistä. Kun potilas pääsee nopeammin tarpeenmukaiseen hoitoon tai kuntoutukseen, hän paranee nopeammin työkykyiseksi, Korhonen painottaa.

Töihin palaamisen jälkeen potilaan työkykyä, kuntoutumista sekä työssä selviytymistä on tarkoitus seurata, ja samalla potilas saa tarvitsemansa tukitoimet ajallaan.

– OTE-hankkeessa Työterveyshuolto selvitti heti työnantajalta työn muokkausmahdollisuudet, otti asiakkaan työkyvyn tukiprosessiin kahden viikon sisällä ja samalla huolehti siitä, että kuntoutuspolku etenee sovitulla tavalla.

Hankkeen tulokset olivat erittäin hyvät, sillä sairauspoissaolot lyhenivät kansainväliselle tasolle: 78 päivästä 38 päivään. Kelan päivärahojen säästöillä pystyttiin kustantamaan hankkeen selkäleikkaukset. Korhonen muistuttaa, että ainoat hoitoketjussa muuttuneet asiat olivat asenteet sekä nopea tiedonsiirto keskussairaalasta työterveyshuoltoon.

– Hankkeen jälkeen yhteistyö on laajentunut Keski-Suomessa, mutta tavoitteena olisi saada malli koko maahan. Kustannusvaikutukset koko Suomeen olisivat jopa 1–2 miljardia euroa. 

Työterveys Aalto Oy toimii kahdeksan kunnan alueella, tuottaa ja kehittää työterveyspalveluja ja niitä tukevia työhyvinvointipalveluja julkisen sektorin asiakkaille kuudessa toimipisteessä Keski-Suomessa.

Työterveys Laine Oy toimii 12 kunnan alueella, tuottaa palveluja yksityisen sektorin asiakkaille Keski-Suomessa sekä koko Suomen alueella yhteistyössä muiden työterveystoimijoiden kanssa.

Terveitä työpäiviä kohtuullisin kustannuksin. Tutustu Työterveys Aallon palveluihin.

Yhtiöissä työskentelee yhteensä noin 100 henkilöä, jotka huolehtivat noin 28 000 yksilön työterveyshuollosta. Yhtiöille myönnetty Avainlippu kertoo palvelun tuottamisesta kotimaassa. 

Next article