Alf Rehn
Ulkoistaminen
Kun uusiutumista ulkoistetaan
Ulkoistamista on monenlaista. Tavallisin on selkeiden tehtävien selkeä siirtäminen selkeästi organisaation ulkopuolelle, mutta tämä ei tarkoita, etteikö muunkinlaista ulkoistamista olisi.
Ulkoistaminen
Toteutuvatko ulkoistamisen konkreettiset hyödyt?
Osa yrityksistä asettaa ulkoistamishankkeilleen strategiset tavoitteet. Hyvä näin.