Etusivu » Yritystoiminta » Ammatillisen koulutuksen nopea digiharppaus
Sponsoroitu

Keudassa aloitettiin viime keväänä keräämään ja jakamaan oppeja etäopetuksen sujumiseksi. Tällä hetkellä ammatillisessa koulutuksessa on käytössä hybridimalli etä- ja lähiopetuksesta.

Keuda on Keski-Uudenmaan johtava nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen järjestäjä, siellä opiskelee vuosittain noin 10 000 opiskelijaa. Opetushenkilöstöä on yhteensä noin 450.

Keudan rehtori Anna Mari Leinonen kertoo, että juuri ennen viime keväänä tapahtunutta etäopetukseen siirtymistä ammattioppilaitoksessa oli tehty organisaatiouudistus. Uudistuksessa opetushenkilöstö oli jaettu pienempiin asiantuntijatiimeihin.

– Jokaisella opettajalla oli siinä tiimissä lähiesihenkilö. Tällainen rakenne helpotti etäopetukseen siirtymistä.

Jo ennen etäopetusta Keudassa oli alettu pitämään digipajoja, joissa opettajilla oli ollut mahdollisuus hankkia digitaalisia valmiuksia.

Opetushenkilökunnan valmiudet hyödyntää digitaalisia työkaluja opetuksessa olivat silti viime keväänä hyvin vaihtelevia.

– Siksi perustimme digiopetuksen tukiklinikan, josta opettajat saivat tukea etäopetukseen. Lisäksi käynnistimme Teamsissa niin sanotun Yhteisen pöydän, jossa opettajat, joilla oli kokemusta digitaalisten työkalujen käyttämisestä osana opetusta, jakoivat osaamistaan ja auttoivat kollegoitaan kerran viikossa.

Kuinka puusepäksi opiskelu sujuu etänä?

Keuda on jatkuvan oppimisen oppilaitos. Oppilaitokseen otetaan kuukausittain uusia opiskelijoita.

– Järjestämme kerran kuukaudessa ohjauspäivän, jonne kutsutaan kaikki siinä kuussa meille hakeneet opiskelijat. Heille tehdään osaamiskartoitukset ja siitä lähdetään rakentamaan opiskelijan oppimispolkua, Leinonen sanoo.

Keudassa puusepäksi opiskelevien opettaja sekä puu-, auto- ja taidealan opettajien tiimiesimies Jouni Kemppinen kertoo, että viimeisimmän puusepän koulutuksen aloittaneet tulivat Keudaan tämän vuoden tammikuussa.

Kaikkiaan puusepäksi opiskelevista noin 40 opiskelijasta tällä hetkellä noin 60 prosenttia käy koulun pajalla suorittamassa opintojaan. Osa opiskelijoista on koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Osa suorittaa osaamispisteitä kotona tai mökillä esimerkiksi.

– Olemme lainanneet koronaepidemian aikana työkaluja oppilaille kotiin, Kemppinen kertoo.

Kun oppilas suorittaa puusepän tutkintoon vaadittavia osaamispisteitä muualla kuin koulussa, hänen tulee dokumentoida työnsä sekä kirjoittaa eri työvaiheiden tekemisestä ja keskustella niistä opettajan kanssa.

Koronaepidemian aikana puupuolen kaikki teorialuennot ja tehtävien jakamien on toteutettu etäyhteyksillä ja digitaalisilla menetelmillä.

– Lähtökohtaisesti pelkän etäopiskelun varassa puusepäksi kouluttautuminen on hankalaa, mutta olemme tässä kokeilleet ja kehittäneet näitä erilaisia menetelmiä, Kemppinen sanoo.

Next article