Etusivu » Yritystoiminta » Digitaalisuus kulkee koko prosessin läpi
Sponsoroitu

IoT on lisännyt merkittävästi teollisuuden prosesseista kerättävää dataa. Mutta datasta ei ole hyötyä, jos sitä ei osata hyödyntää.

Vasteaikojen nopeutuessa tosiaikaisten prosessien ohjaus on siirtymässä enenevissä määrin perinteisestä ohjelmoitavasta logiikasta (PLC) reuna- ja pilvilaskentaan, jolloin datan käyttö prosessien optimoinnissa helpottuu merkittävästi. Samalla on jouduttu ratkaisemaan, mitä tietoa voidaan päästää tehtaan seinien ulkopuolelle.

– Kuluttajaliiketoiminnassa pilveen on siirrytty jo vuosia sitten. Mutta myös perinteisessä teollisuudessa pilvi on tullut jäädäkseen, enää ei tarvitse keskustella, onko se järkevää, sanoo ohjelmistoliiketoiminnan kehitysjohtaja Kari Jussila, Etteplan Oyj.

Teollinen osaaminen tuo vankan selkänojan

Järjestelmien välisiä kuiluja ylitetään ohjelmistorajapinnoilla.

– Mutta rajapintoja ei ole vain järjestelmien, vaan myös organisaatioiden välillä. Normaalisti suuremmissa digitalisointihankkeissa on mukana neljästä viiteen tahoa. Toimialariippumattomilla ICT-taloilla on vankkaa osaamista, mutta me tuomme 750 digitalisaatio-osaajan ja ohjelmoijan rinnalle tiimiin myös muiden alojen asiantuntijoita, esimerkiksi turvallisuuden, automaation ja lisäävän valmistuksen alueilta. Autamme asiakkaamme pilven hyödyntämisen alkuun, luomme tarkoituksenmukaiset ratkaisut sekä hoidamme elinkaaripalvelut myös tulevaisuudessa. Asiakkaillemme riittää yksi kumppani, joka yhdistää toimialaosaamisen teknologiaosaamiseen, Jussila lupaa.

Toimiala- ja liiketoimintaosaamisemme mahdollistaa asiakkaillemme oikoreitin onnistumiseen.

Etteplan Oyj on tunnettu teollisuuden pystyvänä kumppanina, mutta digitaalisen osaamisen hankkimisen myötä Etteplan pystyy palvelemaan asiakkaan koko prosessia tehdassuunnittelusta prosessinohjausratkaisuihin, automaatiolinjoista IoT-laitteiden keräämän datan siirtämiseen reunalaskennan kautta pilveen. Lähtökohtana on aina asiakkaan liiketoiminnan kehittäminen.

Etteplan tuo datan pilven reunalle, suunnittelee anturoinnit ja tiedon keräämisen myös haastavissa teollisuuden ympäristöissä. Mutta Etteplan ei jätä asiakasta pilven reunalle.

– Toimiala- ja liiketoimintaosaamisemme mahdollistaa asiakkaillemme oikoreitin onnistumiseen. Osaamme tulkita tärinästä, muista voimista ja virrankulutuksen vaihteluista, mikä osa on hajoamassa. Meillä on tarvittava osaaminen löytää syy-seuraussuhteita mitatuista suureista ja arvioida, miten esimerkiksi erilaiset olosuhteet vaikuttavat mittaustuloksiin. Oikean ja luotettavan datan kerääminen on koneoppimisen edellytys. Tekoäly onkin luontainen alue, jossa haluamme kehittyä jatkuvasti paremmiksi myös tulevina vuosina, Jussila sanoo.

– Yleensä meillä onkin ensin asiakassuhde jollakin osaamisemme kulmalla, mutta pian asiakkaiden kanssa huomataan, mitä kaikkea muutakin voisimme yhdessä tehdä. Näin asiakkuus laajenee askel kerrallaan, Jussila jatkaa.

Kokonaisvaltainen kumppani teollisuuden digitalisaatiotarpeisiin

Data- ja pilviratkaisut, jossa liiketoiminnasta kertyvää dataa rikastetaan ulkoisista lähteistä. Data- ja muut ratkaisut saa turvallisesti ilman omaa konesalia ja huolta ylläpidosta.
Operatiiviset järjestelmät, eli tuotannonohjaus, sisälogistiikan prosessit, huollon järjestelmät ja muut operatiiviset ratkaisut, helpottavat ja tehostavat työntekoa.
IoT, reunalaskenta ja digitaalinen kaksonen auttavat mittaamaan ja mallintamaan toimintoja. Reunalaskenta mahdollistaa tehokkaan laitteiden ja pilven yhteispelin.
Integraatiot ja konnektiviteetti sekä tehokkaat yhteydet mahdollistavat järjestelmien ja eri laitteiden keskinäisen keskustelun tietoturvallisesti.

Tuomme
750 digitalisaatio-osaajan ja ohjelmoijan

IoT-laitteiden keräämän datan

Next article